Länsstyrelsen skickar tillbaka ett ärende till Höganäs kommun efter att dåvarande byggnadsnämnden godkänt ett bygge i Mölle som strider mot detaljplanen.

Länsstyrelsen skickar tillbaka ett ärende till Höganäs kommun efter att dåvarande byggnadsnämnden godkänt ett bygge i Mölle som strider mot detaljplanen. Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen upphäver beslut om bygglov

Byggnadsnämnden godkände bygge som bröt mot detaljplan

MÖLLE.

Länsstyrelsen upphäver ett bygglovsbeslut för ett fritidshus i Mölle som byggnadsnämnden tagit. Anledningen är att grannar inte fått lov att yttra sig om bygget som strider mot detaljplanen.

Av
Lotta Venhagen

Det var 2015 som byggnadsnämnden lämnade ett positivt förhandsbesked för en nybyggnation av ett fritidshus i Mölle med villkoret att huset skulle minskas med 2 kvadratmeter. I höstas beslutade nämnden att bevilja bygglov trots att ansökan visar att huset är större, nockhöjden har höjts och en suterrängvåning har tillkommit jämfört med den tidigare ansökan om förhandsbesked.

Två grannar har överklagat besluten och menar att bygget strider mot detaljplanen, något nämnden inte håller med om. Länsstyrelsen går dock på grannarnas linje och skrivet i sitt beslut att grannar har rätt att yttra sig när en ansökan strider mot detaljplanen. Detta har enligt Länsstyrelsens beslut inte skett och därför skickas ärendet tillbaka till nämnden för ny handläggning.

Publicerad 14 March 2019 00:00