Räddningstjänsten i Höganäs övar regelbundet olika räddningsmoment där personer befinner sig i svåra belägenheter för att de insatser som krävs ska sitta i ryggmärgen när det väl blir skarpt läge.

Räddningstjänsten i Höganäs övar regelbundet olika räddningsmoment där personer befinner sig i svåra belägenheter för att de insatser som krävs ska sitta i ryggmärgen när det väl blir skarpt läge. Foto: Lotta Venhagen

Övningshall har gett resultat för räddningstjänsten

Operativ chef: "Numera kan vi öva hela tiden"

HÖGANÄS.

Hos räddningstjänsten i Höganäs har ökade möjligheter till övning i olika räddningssituationer vässat verksamhetens förmåga. Numera får varje individ 50-60 timmars övning per år vilket har resulterat i ett bättre arbete.

Av
Lotta Venhagen

För knappt tre år sedan inredde räddningstjänsten i Höganäs en 450 kvadratmeter stor hall för att ge brandmännen möjlighet att öva obegränsat på olika räddningssituationer. Samtliga 21 heltidsanställda brandmän på stationen i Höganäs, plus tre deltidsanställda, har utbildning i avancerad räddning (AR) och ingår i ett team som rycker ut i hela Skåne vid räddningsinsatser på hög höjd eller där den skadade befinner sig i svår belägenhet. I hallen finns därför bland annat en hög mast och en stege av den typ som man använder för att klättra upp i ett vindkraftverk. De ökade möjligheterna att öva har gett resultat menar Henrik Persson, operativ chef.

– Vi är gör ett bättre arbete i dag eftersom vi har en jämnare nivå mellan lagen och det är mycket med hjälp av att vi kan öva som vi gör.

När Lokaltidningen kommer på besök är det just masträddning som står på agendan för dagens övning. En person som blivit hängande i masten ska räddas och firas ner till marken. Övningen nöts om och om igen, det gäller att ha ordning på alla linor och infästningar. Jonas Maltesson började arbeta som heltidsbrandman i september och lovordar sättet att jobba;

– Det här är helt fantastiskt, vi kan öva många basic moment här. Till exempel har vi ett metodik när vi inte kan lägga till med båt vid Kullaberg då vi bygger en travers som är 100 meter lång så att vi kan dra upp den skadade på bår. En sådan övning kan vi bygga upp här och öva handgrepp och infästningar för när det är på riktigt får inte sådant gå fel.

Dagens övning är personräddning i mast. Cirka 50-60 timmars träning blir det per individ och år för brandmännen vid räddningstjänsten i Höganäs.

Dagens övning är personräddning i mast. Cirka 50-60 timmars träning blir det per individ och år för brandmännen vid räddningstjänsten i Höganäs. Foto. Lotta Venhagen

Enligt Henrik Persson finns det stora fördelar med att kunna genomföra avancerade övningar regelbundet;

– Tidigare behövde vi boka personal, ta med grejerna, åka ut till exempel ett vindkraftverk som skulle stängas av för att kunna genomföra övningen. Då blev det ett försök och effektiv övningstid på kanske 20 minuter för varje individ. Numera kan vi öva hela tiden och göra övningen tio gånger, kommer ett larm kan vi bara släppa grejerna och fortsätta senare, säger han.

I Höganäs får brandmännen runt 50-60 timmars övningstid per individ och år. Insatsövningar på något objekt eller i terräng övar AR-funktionen numera två gånger om året för att säkerhetsställa och stämma av förmågan. Just upprepande övningar är fundamentalt för att kunna göra ett bra jobb i skarpt läge menar operativa chefen.

– Vi hade en incident i Hörbymasten för några år sedan. Den är 250 meter hög och det finns inte utrymme att göra några fel. Det gäller att öva varje litet moment så att det känns tryggt och sitter i ryggmärgen, säger han och poängterar vikten av att brandmännen har rätt förmåga när man kommer fram till en olycksplats.

– Det pratas mycket om responstid (hur snabbt räddningstjänsten är på plats efter ett larm reds. anm.) men vi tycker inte det begreppet betyder särskilt mycket. Det hjälper ju inte att man är snabbt på plats om man inte har rätt verktyg eller förmåga med sig.

Istället pratar räddningstjänsten i Höganäs om insatstid, det vill säga när har man effekt av de första omedelbara åtgärderna som bryter olyckskurvan.

– Det är ju olika för varje olycka men vi har valt att definiera ett antal olika prestationsmål som är relaterade till våra vardagsolyckor och vad den enskilde medborgaren kan förvänta sig att vi ska klara av.

Björn Cairns håller på att utbilda sig till brandman och agerar skadad i den pågående masträddningen. I bakgrunden syns en uppriggad husfasad där insatsstyrkan kan öva på att gå ut över en takkant.

Björn Cairns håller på att utbilda sig till brandman och agerar skadad i den pågående masträddningen. I bakgrunden syns en uppriggad husfasad där insatsstyrkan kan öva på att gå ut över en takkant. Foto: Lotta Venhagen

Varje insats filmas och utvärderas efteråt.

– Om det inte gick bra tittar vi på vad vi mer behöver öva på. Med hjälp av detta kan vi hela tiden utvecklas.

Publicerad 16 March 2019 00:00