Anslaget för det bidrag som by- hamn- och vägföreningar kan söka inom projektet Grön kvalitetsturism utökas.

Anslaget för det bidrag som by- hamn- och vägföreningar kan söka inom projektet Grön kvalitetsturism utökas. Foto: Mostphotos.com

Ökat intresse för Kullaleden ger mer i bidrag

Turismprojekt får 100 000 kronor i utökat anslag

Av
Lotta Venhagen

HÖGANÄS. I början av 2000-talet gjordes en grundlig inventering av badplatser, hamnar och grönområden i kommunen under projektnamnet Grön kvalitetsturism. Dessa ytor sköts, förutom av kommunen, även av by-, hamn- och vägföreningar som kan söka bidrag för sitt arbete.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade man att godkänna reviderade regler för bidrag för Grön kvalitetsturism och ge ett utökat anslag på 100 000 kronor. Detta på grund av att mycket utvecklats sedan inventeringen, bland annat Kullaleden som har blivit en attraktion för vandrande turister vilket har medfört högre kostnader för bland annat avfallshämtning och service av toaletter längs med leden.

Föreningar kan ansöka om och få bidrag för till exempel tångrensning vid badplats, hänvisningsskyltar och uthyrning av cyklar. Bidraget motsvarar maximalt 50 procent av de faktiska kostnaderna.

Publicerad 10 April 2019 11:04