Viktoria Enoksson, Höganäs kommun och Göran Nilsson från Tankesmedjan Movium vid SLU med Ulla Molin-stipendiaten Rigmor Celander i mitten.

Viktoria Enoksson, Höganäs kommun och Göran Nilsson från Tankesmedjan Movium vid SLU med Ulla Molin-stipendiaten Rigmor Celander i mitten. Foto: Anders Rasmusson

Trädgårdsdesigner får Ulla Molin-stipendium

"Hon har lyft intresset för naturens och trädgårdens variationer"

Av
Lotta Venhagen

HÖGANÄS. Trädgårdsdesignern Rigmor Celander från Höganäs har utsetts till mottagare av 2019 års "Stipendium till Ulla Molins minne". Motiveringen lyder; ”Rigmor Celander är en föregångare inom växtkomposition och formgivning. I sitt arbete på Göteborgs botaniska trädgård har hon förenat gestaltningen av botanisk mångfald med estetiska kompositioner. Hon har lyft intresset för naturens och trädgårdens variationer och inspirerat till en ökande användning av sommarblommor”.

Det är park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU, som inrättat stipendiet för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin. Stipendiet på 10 000 kronor delades ut för tredje året och tidigare mottagare är formgivaren Signe Persson-Melin 2017 samt Heidi Palmgren 2018.

Publicerad 10 April 2019 00:00