Kommunen satsar drygt 13 miljoner om året på att minska energiförburkningen. Väsbyhemmet är en av de fastigheter som fått solcellsanläggningar installerade för att minska sin energianvändning.

Kommunen satsar drygt 13 miljoner om året på att minska energiförburkningen. Väsbyhemmet är en av de fastigheter som fått solcellsanläggningar installerade för att minska sin energianvändning. Foto: Lotta Venhagen

66 miljoner satsas på att minska kommunens energiförbrukning

Solcellsanläggningar och nya värmepannor har gett effekt

HÖGANÄS.

En rad investeringar i bland annat nya värmepannor och solcellsanläggningar har gett effekt på kommunens energiförbrukning. Totalt 66 miljoner är avsatta under en fem års period gör att kunna genomföra ännu fler energisparande åtgärder – däribland en ny värmepumpsanläggning på Höganäs Sportcenter.

Av
Lotta Venhagen

Under en period av fem år, med start förra året, ska kommunen göra investeringar på 13,2 miljoner kronor om året. Totalt 66 miljoner kronor för att i slutet av 2022 nå målet att ha minskat energiförbrukningen med totalt 5 miljoner kilowattimmar. Redan efter ett år syns resultat. I slutet av 2018 låg förbrukningen på 161 kWh/m2 att jämföra med 182 kWh/m2 år 2015.

Resultatet beror, enligt Patrik Håkansson kommunens energiansvarige, bland annat på att man bytt ut mycket av styr- och reglerutrustningen i kommunens fastigheter och har kopplat upp den mot ett gemensamt styr- och övervakningssystem. Man har även bytt ut värmepannorna i ett antal fastigheter, bland annat Väsbyhemmet, Lerbergsskolan och Nyhamnsskolan.

– De har varit otroligt lyckade projekt. Pannbytena har gjort att vi har lyckats sänka deras energiförbrukning med 35-40 procent vilket tillsammans motsvara cirka 1 miljon kilowattimmar. I slutet av året skulle jag tro att vi ligger på 150 kWh/m2. Vi har ju insett att vi kommer att kunna spara in mycket i början, de sista kilowattimmarna kommer att bli svårare, säger Patrik Håkansson som poängterar att kommunen sedan i oktober 2017 använder enbart biogas i sina pannor.

Även nyinstallation av befintliga solcellsanläggningar har bidragit till att elenergianvändningen hålls på en rimlig nivå och under 2018 installerades ytterligare två solcellsanläggningar på Väsbyhemmet och Jonstorpsskolan. Under 2019 ska ytterligare åtgärder genomföras för att minska energiförbrukningen, bland annat ska ett antal FTX-aggregat bytas ut på skolor, förskolor och vårdboenden. Installationen av en värmepumpsanläggning på Höganäs Sportcenter, vilken beräknas spara 1 miljon kilowattimmar bara den, står högt upp på listan.

– Den miljonen motsvarar ju en femtedel av vårt totala mål som vi ska nå till 2022 så den är väldigt prioriterad.

Men ännu är det inte helt klart att åtgärden blir av.

– I dag värmer vi hela anläggningen – badhuset och sportcentret med fjärrvärme. Sätter vi in en värmepump så kommer vi inte längre köpa fjärrvärme för 1,5 miljoner så det pågår diskussioner med Höganäs Energi.

Publicerad 11 April 2019 10:21