I dag delar gymnastik- och tennisföreningarna en gemensam hall som är i stort behov av renovering. Hur den nya gymnastikhallen ska se ut har väckt debatt.

I dag delar gymnastik- och tennisföreningarna en gemensam hall som är i stort behov av renovering. Hur den nya gymnastikhallen ska se ut har väckt debatt. Foto: Lotta Venhagen

Förslag om mindre gympahall upprör förening och föräldrar

Kommunes svar – finns inte budget för större

HÖGANÄS.

Den nya gymnastikhallen som planeras att byggas vid Höganäs Sportcenter har väckt debatt. Det aktuella förslaget ger inte samma möjlighet att bedriva breddverksamhet menar Höganäs Gymnastikförening. Kommunen å andra sidan menar att det aldrig utlovats en större hall och att det inte finns budget för en sådan.

Av
Lotta Venhagen

Det var i höstas som det beslutades att två nya sporthallar ska byggas, en för tennisen och en för gymnastiken. I dag har sporterna en gemensam hall som är i stort behov av upprustning. Ett första förslag på en ny gymnastikhall togs fram, något som visade sig ligga 7-8 miljoner över budget. I ett nytt förslag som nu ska upphandlas har det nya hallbygget minskats med fem meter längs med långsidan, vilket innebär en minskning på totalt cirka 300 kvadratmeter. Något som ger betydande konsekvenser för Höganäs Gymnastikförening menar ordförande Krister Andersson.

– Ytan vi har i dag disponerar vi maximalt och den är för liten. Även om vi får en större yta så blir den inte lika effektiv. I dag har vi flera gymnaster uthyrda i andra lokaler och det är en kostnad som fördubblats i jämförelse med förra året. Det är ingen kostnad vi kan bära i evighet, säger han.

Det förslag som nu är aktuellt tar inte höjd för att föreningen framöver ska kunna växa och utvecklas menar föreningens ordförande;

– Kommunen har varit tydliga med att hallen inte ska bli större samtidigt tycker vi det är märkligt att den inte ens kan rymma de som finns i dag. Vad gör man sen, kan man bygga ut hallen? Som jag förstått det kan man inte det. Plus att det alltid blir mycket dyrare att åtgärda i efterhand.

Vad händer nu från föreningens sida?

– Vi har inte sagt att vi ska göra si eller så, det kan vi göra när vi ser att här har vi hallen. Vi kommer att göra det bästa vi kan utifrån förutsättningarna vi får. Men det kommer inte att hjälpa oss att få fler ungdomar att aktivera sig.

Bygget skulle enligt planen dragit igång efter årsskiftet och stå klart i september men Krister Andersson menar att det är bättre att det byggs en ändåmålsenlig hall än att den står klar i september.

– Som det ser ut nu finns det ingen anledning för oss att forcera fram något. Vi får en fräsch ny hall och en fantastisk fin hopphall, men det vi har i dag vet vi hur vi ska fylla för att utnyttja det till hundra procent. Vi har ingen brådska i att flytta för här vet vi vad vi har.

Per Hedlund har två döttrar som är aktiva inom föreningen och har varit engagerade i föreningen i tolv år. Han har skickat ett öppet brev till ett flertal politiker i kommunen där han ifrågasätter det nya förslaget på hallbygget och de olika partiernas syn på en jämställd politik.

– Det är svårt för mig att inte tänka genus i det här när man satsar så mycket på fotbollsföreningen som är en uttalad pojksport. Gymnastikföreningen består till 85 procent av tjejer och det är också den förening som är främst i kommunen när det gäller idrottsliga framgångar.

Vad vill du uppnå med ditt brev?

–Jag hoppas att politikerna vaknar till liv och står upp för att man måste satsa på barn och ungdomars hälsa. Lösningen är att politikerna fattar beslut som ger tjejer samma villkor som killar och det betyder krasst att de skjuter till 7 miljoner, annars kan de inte säga att de bedriver en jämställdhetspolitik.

Anders Ståhl (M), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, tycker att det har blivit en olycklig debatt om den nya gymnastikhallens utformande.

Anders Ståhl (M), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, tycker att det har blivit en olycklig debatt om den nya gymnastikhallens utformande. Arkivfoto: Joel Winqvist

Anders Ståhl, (M) ordförande i kultur- och fritidsutskottet håller inte med om att tjejer blir åsidosatta i frågan om gymnastikhallsbygget, snarare tvärtom.

– Det är precis därför vi satsar på det här och bygger nytt istället för att lappa och laga.

Han tycker att debatten som uppstått är olycklig och att det från början varit klart att föreningen ska ersättas med en hall som är anpassad för den verksamhet den bedriver i dag.

– De får inte mindre ytor än de har i dagsläget, det är det man måste jämföra med. Det är inte tänkt som en framtida hall. Det första förslaget fanns bara på pappret. Byggmarknaden är överhettad och den skulle kosta betydligt mer än vad fastighetsavdelningen räknat med. Får man in ett anbud som är dyrare än budgeten måste man justera det. Det finns en budget och den måste hållas så långt det går.

Gymnastikföreningen är beredda på att vänta på sin nya hall så att den möter deras behov. Är det läge att dra i bromsen på det här projektet?

– Det är inte så enkelt att man bara kan bromsa. Det är inte bara de som är berörda utan det skulle hindra utvecklingen även för tennisen.

Publicerad 13 April 2019 00:00