Höganäs har startat upp en Purple Flag-process som har fokus på kvällsekonomin i ett utvalt område och vad som händer i staden efter att butikerna stänger.

Höganäs har startat upp en Purple Flag-process som har fokus på kvällsekonomin i ett utvalt område och vad som händer i staden efter att butikerna stänger. Foto: Mostphotos.com

Samverkan ska ge tryggare stadskärna – tar hjälp av invånarna

Höganäs strävar mot Purple Flag-certifiering

HÖGANÄS.

Genom att olika intressenter i staden samverkar ska man tillsammans kunna skapa en tryggare stadskärna med ett större utbud. Höganäs kommun har, tillsammans med fastighetsägarna i Handelsplats Höganäs, beslutat sig för att sätta igång en Purple Flag-process

Av
Lotta Venhagen

Purple Flag är en arbetsmodell som har lanserats av branschorganisationen Svenska stadskärnor och syftet är att kunna skapa ett ekonomiskt och socialt hållbart område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter även efter kontorstid.

– Vi vill ha liv i staden även efter att butikerna stänger, inte bara att man går på restaurang utan ett kulturutbud också till exempel. Staden ska erbjuda en trygghet hela dygnet, man ska kunna gå hem från ett event halv ett på natten och känna sig trygg och att det är upplyst, säger Lotta Engvall, handelsplatsutvecklare på Handelsplats Höganäs som är koordinator för processen.

Lotta Engvall är handelsplatsutvecklare på Höganäs Handelsplats och koordinator för Purple Flag-processen.

Lotta Engvall är handelsplatsutvecklare på Höganäs Handelsplats och koordinator för Purple Flag-processen. Foto: Heidie Pålsson

I Höganäs har arbetet precis dragit igång och små workshops har genomförts, vilket område som kommer att bli aktuellt för processen återstår att se.

– Vi har börjat närma oss ett område men inte satt det på milimetern. Det ska ju vara där verksamheter samlas så det handlar ju om runt Storgatan och Köpmansgatan med lite avstickare.

En mindre arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän, fastighetsägare och krögare driver på arbetet, men även invånarna har chans att påverka. Just nu håller man på att sätta ihop referensgrupper som vill vara med i processen.

– Vi har skickat ut en allmän inbjudan till alla stadens aktörer – föreningar, näringsliv, fastighetsägare. Vi vill ha engagerade medborgare och så många ögon som möjligt så att vi kan dammsuga staden och ta reda på allt som behöver ändras.

I början av september ska en stadsvandring genomföras och sedan ska en handlingsplan upprättas som kommer att fyllas på efter hand. Arbetet kommer att löpa parallellt med den stora ombyggnaden av Storgatan med allt vad det innebär för stadskärnan, men det ser Lotta Engvall inte som en nackdel.

– Vi har diskuterat detta och det kommer nog bara vara en fördel. Pratar man om belysning till exempel kommer det att finnas en plan för det och då kan vi föra in det i vårt Purple Flag-arbete.

Om ett år har Höganäs chans att bli Purple Flag-certifierade men arbetet tar inte slut där;

– Etersom det är ett arbetssätt kommer vi att fortsätta att leverera och förhoppningsvis bli omcertifierade efter två år.

Publicerad 09 May 2019 11:02