Förvaltningsrätten i Malmö dömer Höganäs kommun till en särskild avgift på 800 000 kronor efter att det dröjt nästan två år för dem att skaffa fram en bostad enligt LSS-lagen

Förvaltningsrätten i Malmö dömer Höganäs kommun till en särskild avgift på 800 000 kronor efter att det dröjt nästan två år för dem att skaffa fram en bostad enligt LSS-lagen Foto. Lotta Venhagen

Tog två år att hitta en LSS-bostad – nu döms kommunen till hög straffavgift

Fördröjt beslut från kommunen blir kostsam historia

HÖGANÄS.

Förvaltningsrätten i Malmö ålägger Höganäs kommun att betala en särskild avgift på 800 000 kronor till staten. Detta efter att kommunen dröjt nästan två är med att skaffa fram en bostad enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS .

Av
Lotta Venhagen

Det var i september 2016 som en man beviljades insatsen bostad med särskild service, men enligt uppgifter i domen från förvaltningsrätten blev han erbjuden en boendeplats och flyttade in först två år senare. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att ett oskäligt dröjsmål uppstod sex månader efter beslutet om insatsen och har ansökt om att Höganäs kommun ska åläggas att betala en särskild avgift.

Kommunen har som skäl för dröjsmålet angett att nämnden inte hade någon boendeplats att erbjuda då det funnits önskemål om två rum och kök och den typ av lägenheter är ovanligt i gruppbostäder och servicebostäder. Under väntetiden beviljades mannen hjälp i hemmet med städ, tvätt och personlig omvårdnad samt en kontaktperson.

Förvaltningsrätten går på IVO:s linje och menar att kommunen gjort sig skyldig till en allvarlig underlåtelse av verkställighet av den beviljade insatsen, men skriver även i domen att eftersom timmarna på daglig verksamhet utökats och ytterligare insatser enligt socialtjänstlagen beviljats så ska kommunen inte behöva betala den högsta möjliga avgiften på en miljon kronor utan skäliga 800 000 kronor.

Publicerad 13 May 2019 09:46