Skolstrukturplanen visar att centrala Höganäs kommer att få brist på skolplatser redan nästa år och en tillfällig lösning måste sättas in.

Skolstrukturplanen visar att centrala Höganäs kommer att få brist på skolplatser redan nästa år och en tillfällig lösning måste sättas in. Foto: Mostphotos.com

Ökande befolkning ger brist på skolplatser

Redan nästa år behövs tillfällig lösning för att möta behovet

HÖGANÄS. Utbildningsnämnden klubbade nyligen sin årliga skolstrukturplan. Enligt en prognos kommer kommunen att öka befolkningen fram till 2035 och en tillfällig lösning för att kunna möta behovet av platser i grundskolan måste göras redan nästa år.

Av
Lotta Venhagen

I den befolkningsprognos som gjorts fram till 2035, som bland annat är baserad på en byggprognos, spås den största ökningen av invånare ske i centrala Höganäs och Viken. Ökningen innebär att både grundskolan och förskolan behöver utökas för att kunna möta behovet av omsorg och skola inom upptagningsområdet.

Enligt prognosen handlar det sammanlagt om en ökning av 297 förskolebarn, 658 grundskoleelever och 302 gymnasieelever skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt uppgifter till tidningen ser förutsättningarna olika ut i de olika områdena. Inom upptagningsområdena för Jonstorps- respektive Lerbergsskolan krävs ingen utökning, men däremot inom Bruksskolan där man får en kapacitetsbrist redan nästa år.

Vid sitt senaste möte beslutade nämnden att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tillfällig lösning av kapacitetsbristen, fram tills att den nya skolan på Tornlyckan samt Bruksskolans utbyggnad är klar.

Publicerad 14 May 2019 10:39