Vikenskolan inför totalt mobilförbud även på högstadiet, vilket innebär att eleverna lämnar ifrån sig sina mobiler första lektionen och får tillbaka dem efter sista lektionen.

Vikenskolan inför totalt mobilförbud även på högstadiet, vilket innebär att eleverna lämnar ifrån sig sina mobiler första lektionen och får tillbaka dem efter sista lektionen. Arkivfoto: Lotta Venhagen

Mobilförbud införs på hela Vikenskolan – Lerbergsskolan näst på tur

Rektorn: "Eleverna tittar mer på telefonerna än varandra"

VIKEN.

Vikenskolan har tidigare haft mobilförbud för både låg- och mellanstadium. Nu införs det även på högstadiet under hela skoldagen.

Av
Lotta Venhagen

Mobilfria lektioner har Vikenskolan haft i flera år, men sedan terminsstarten har man valt att införa mobilförbud under hela skoldagen även för högstadieeleverna. Mobilen lämnas in under första lektionen, låses in i ett säkerhetsrum och återfås efter sista lektionen. Rektor Charlotta Malmberg förklarar beslutet;

– Vi har pratat om det flera år, eleverna tittar mer på telefonerna än på varandra. Förhoppningen är att koncentrationsförmågan och det sociala samspelet ska bli bättre. Forskning visar att bara ha en telefon på ljudlös i närheten påverkar koncentrationsförmåga.

Charlotta Malmberg, rektor på Vikensskolan, tror att mobilförbud även på rasterna kommer att ge en positiv effekt på elevernas sociala samspel

Charlotta Malmberg, rektor på Vikensskolan, tror att mobilförbud även på rasterna kommer att ge en positiv effekt på elevernas sociala samspel Arkivfoto: Lotta Venhagen

Hon upplever att de flesta reaktioner från både elever och föräldrar har varit positiva och mobilförbudet kommer att utvärderas kontinuerligt.

– Tanken är att ha det läsåret ut men vi kommer att utvärdera vid höstlovet och vid jul tillsammans med eleverna och då handlar det inte om tyckande utan om vi ser några effekter av det.

Jonstorpsskolan och Nyhamnsskolan har redan mobilförbud, på Lerbergsskolan kommer man av flera anledningar att införa det i början av september.

– Dels har det kommit upp som ett önskemål från en hel del föräldrar via klassombuden. Vi har tittat på forskning kring hur hjärnan påverkas bara av att mobiler finns i närheten och vi vill främja att eleverna interagerar med varandra mer på raster, skriver skolans rektor Petra Lindström i ett mejl.

Medan merparten av föräldrarna ser positivt på beslutet, är inte eleverna lika entusiastiska menar hon.

– Eleverna tycker i nuläget inte det är en bra idé, vi hoppas de kan se fördelar framöver.

På Tornlyckeskolan samt Bruksskolan har högstadieeleverna i dagsläget endast förbud för mobiler på lektionstid men Kenneth Olsson, rektor på Bruksskolan, menar att det kan komma att ändras.

– Vi är inte främmande för att hänga på det här beslutet, men det är viktigt att alla är delaktiga och att man har ett bra underlag om man ska ta en sådant beslut. Vi följer noggrant hur det går på Vikensskolan och Lerbergsskolan och faller det väl ut blir det en del av underlaget för oss.

Publicerad 20 August 2019 11:40