copyright
Kopiering
Artiklar, fotografier, grafik og annnat offentliggjort material på Lokaltidningens sajter är tillgängligt för for visning och läsning.
Du får skriva ut enskilda kopior för privat bruk. Detta gäller enbart fysiska personer. En verksamhet får således inte skriva ut artiklar, inte heller till verksamhetens medarbetare såvida verksamheten inte har ett avtal med Copydan och Tekst & Node.
Du får gärna ta en kopia i digital form, men enbart för personligt bruk i hushållet.
Använding utöver detta kräver medgivande av Lokaltidningen. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta alltid Lokaltidningen på 010-206 45 59 eller nyhetsdesk@lokaltidningen.se.

Länkar
Du får gärna hänvisa till rätt sida på vår sajt genom att använda en så kallad djuplänk med tydlig källhänvisning. Du är också välkommen att hänvisa till en artikel med hjälp av en så kallad djuplänk när du citerar från artikeln. I gengäld accepterer vi inte upprepat och systematiskt bruk av djuplänkar direkt in til underliggande material på hemsidan. Du får heller inte länka på ett sätt så att vår hemsida ser ut att vara del av en annan hemsida, såvida du inte har ingått ett avtal med oss. Överträdelser kan medföra krav på upphovsrättslig ersättning. Lokaltidningem är inte ansvarig for innehållet på sajter som vi länkar till.

RSS-flöden
RSS-flöden står till förfogande för ensilda personers privata bruk.
Du är välkommen att låta Lokaltidningens RSS-flöden ingå i din egen privata nyhetsöversikt på på din pc, mobiltelefon eller liknande.
Lokatidningen accepterar däremot inte att RSS-flöden ingår i nyhetsöversikter som är tillgängliga för andra användare, till exempel via internet eller på annat sätt utnyttjas för ett kommersiellt syfte såvida det inte finns tillstånd. Detta gäller oavsett om tjänsten erbjuds kostnadsfritt eller mot betalning. RSS-flöden får således inte heller utnyttjas på verksamheters intranet, extranet eller i annat forum.

Delning av artiklar
Artiklar får lov att delas av enskilda personer i icke-kommerseillt syfte. Delning ska alltid ske med en länk till artikeln och inte genom kopiering av själva artikeltexten. Delning är inte tillåten å en veksamhets, förenings eller juridisk persons vägnar. Det betyder att du som privatperson är välkommen att dela Lokaltidningens artiklar med dina kontakter i sociala medier. Du får dock inte skapa nyhetsöversikter som är tillgängliga för andra, oavsett om du har en offentlig eller privat profil.
Startsidan just nu