Insänt:

Ny migrationspolitik för Sverige

Vad tycker du?

INSÄNT. När ett nytt parti går ut och lanserar sitt migrationspolitiska program är det på sin plats att presentera partiet. Vi är det vi heter - en Medborgerlig Samling för en ny borgerlig politik för Sverige. Vi anser att en sådan är nödvändig. Det återspeglas i vårt migrationspolitiska program, där vår utgångspunkt är att arbetskraftsbehov och integrationsförmåga ska styra invandringen. Minskade förmåner och krav på egen försörjning är viktiga delar.

Vi förordar ett kvotsystem där asylsökande ska erbjudas en legal färdväg efter asylansökan på plats i närområdet. Det slår undan benen för den lönsamma människosmugglingen. I vårt program slår vi dock fast att Sverige tillsvidare behöver införa asylstopp och istället prioritera akuta hjälpinsatser i flyktinglägren.

Genom att begränsa det statliga stödet för juridiska biträden och möjligheten att överklaga beslut, ska asylprocesserna bli snabbare. Kraven på identifiering måste skärpas och biometrisk registrering ska vara regel.

Uppehållstillstånd till anhöriga ska endast beviljas make/maka och barn, förutsatt förmåga att ta ekonomiskt ansvar för familjen. Ekonomiskt stöd åt dem som uppehåller sig illegalt i landet ska upphöra – med undantag för akutsjukvård.

Vi vill ha en politik för arbetskraftsinvandring samtidigt som Sverige ska göra stora insatser på den internationella arenan till stöd för flyktingar. Dagens asylpolitik måste förändras i grunden. Där ger Medborgerlig Samling nu tydliga besked genom sitt migrationspolitiska program.

Camilla Grepe

Medlem i Medborgerlig Samling MED

Publicerad 30 October 2017 06:00