Busstorget i Höganäs. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Busstorget i Höganäs. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Insänt:

"Finns mycket att förbättra inom busstrafiken i Höganäs"

Läsar reagerar på vår artikel om busstrafiken

INSÄNT. Mycket positivt de förslag Höganäs kommun fört fram till förbättringar av busstrafiken. 

De har dock glömt trafiken mellan östra och västra Höganäs, det vill säga Farhult - Jonstorp till Mölle-Arild.

Visserligen har de senaste åren bussförbindelserna till dessa orter blivit bättre men fortfarande finns det mycket att förbättra. Det har blivit en buss 224 insatt mellan Arild och Hjälmshult som går när skolorna ej har lov.  Detta har förbättrat kommunikation avsevärt för den östra sida men anslutningarna till buss 8 fungerar ej särskilt bra.

Väntetiden i  Hjälmshult kunde bli mindre och anpassas till buss 224.

En resa från ?Jonstorp till Mölle kan på vardagar ta från 40 minuter till 1 timme och 22 minuter.

En resa från Mölle till Jonstorp tar från 58 minuter  till 1 timme och 38 minuter.

De långa restiderna är efter klockan 20.00. Under övrig tid varierar restiden med 30 till 40 minuter extra. Detta beror på att buss till Höganäs från antingen Mölle eller Jonstorp ankommer 1-2 min efter  buss avgått till den andra orten.

Exempel: 10.24 ankommer buss från Mölle till Höganäs.  Buss till Jonstorp avgick 10.23 således blir det en väntetid på 1 timma eftersom nästa buss till Jonstorp går 11.23

Ännu ett exempel: buss från Jonstorp 16.50 kommer till Höganäs 17.08. Buss till Mölle gick 17.05. Återigen väntetid på 1 timme. Man kan hitta flera exempel på denna galna trafikuppläggning.

"Borde kanske se om sitt eget innan..."

Vill även påpeka ?att det det oftast är väldigt osäkert att vara säker på att få en anslutning som borde fungera med några minuters väntetid mot respektive mål efter ankomst till Höganäs.

Den senaste månaden har jag två gånger väntat på buss i Jonstorp som kommit 13 till 15 minuter försent. Jag frågade chauffören varför och han svarade att han varit tvungen att byta buss. Således var det fel på bussen. Detta har även hänt med buss från Arild till Hjälmshult.

Flera gånger har bussarna blivit försenade antingen från Helsingborg eller från Höganäs då dörrarna inte går att stänga. Chauffören har fått hålla på att trixa vid varje hållplats efter stopp.  Bussen således försenad för anslutning till nästa buss.

Det vore trevligt om man undersökte sina bussar bättre och detta borde kommunen kunna begära.

Med tanke på hur ?förbindelserna inom enbart Höganäs kommun lämnar mycket i övrigt att önska speciellt för invånarna i östra delen och kommunikation till övriga Höganäs borde man kanske först se om sitt eget innan man utvidgar samarbetet med andra kommuner vilket naturligtvis är positivt men först borde problemen  inom kommunen klaras upp. 

Carita Bergdahl 

Gamla Rekekroken,

Jonstorp

Fotonot: Insändaren är en läsarreaktion på vår artikel om busstrafiken.

LÄS ARTIKELN HÄR:

"Kommunalråd: Det är katastrof för pendlare"

Publicerad 09 November 2017 14:20