Babesios, en sjukdom orsakad av den fästingburna parasiten babesia, är vanligare förekommande än vad forskare trott.

Babesios, en sjukdom orsakad av den fästingburna parasiten babesia, är vanligare förekommande än vad forskare trott. Foto: Mostphotos

Okänd fästingsjukdom ökar: "Vanligare än vi tidigare trodde"

2,5 procent av skåningarna har utvecklat antikroppar

SKÅNE.

Influensaliknande symptom eller i värsta fall organsvikt för den som saknar mjälte eller har nedsatt immunförsvar. Det kan blodparasiten babesia orsaka hos människor. "Babesia är mycket vanligare än vi tidigare trodde", säger Kristina Persson, forskare i parasitologi vid Lunds universitet och överläkare inom Region Skåne.

Många känner till bakterien borrelia, men kanske inte lika många känner till babesia – en fästingburen blodparasit som kan ge babesios hos både människor och djur.

Sjukdomen behöver inte ge några symptom alls. Men vanliga symptom hos de flesta och i övrigt friska personer är sådana som påminner om influensa med feber, huvudvärk och ont i kroppen. I vissa fall kan urinet bli blodfärgat, som färgas så på grund av blodkropparnas sönderfall. För personer som saknar mjälte eller har nedsatt immunförsvar kan sjukdomen i värsta fall ge organsvikt.

Nu konstaterar man att den relativt okända sjukdomen hos människor har ökat. Färska studier visar att 2,5 procent av den skånska befolkningen har antikroppar mot sjukdomen. Motsvarande siffra för borrelia är 16 procent.

Hos boskap har sjukdomen ökat under senare år och det finns därför även en risk att smittan ökar bland människor.

– Eftersom symptomen är så vaga och sjukvårdspersonal inte vet vad de ska titta efter, så är sjukdomen underdiagnostiserad, säger Kristina Persson i ett pressmeddelande.

I USA är sjukdomen välkänd sedan länge och där 2000 fall konstateras varje år, där flera hundra patienter har smittats via blodtransfusion.

Nu vill Kristina Persson se en större medvetenhet inom den svenska sjukvården.

– Man har inte kunskapen inom sjukvården – och framför allt – det man inte letar efter det hittar man inte heller. Även om det blir för dyrt att screena varenda blodtransfusion, så borde det finnas en mycket större medvetenhet om någon får feber efter en transfusion – på så sätt kan man upptäcka sjukdomen direkt.

Babesia

Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig. Parasiten finns hos 4 procent av fästingarna i södra Sverige. Babesia behandlas med antibiotika.

Källa: Lunds universitet

Publicerad 18 January 2019 07:00