Kemikalieinspektionen bedömer att squishy-leksaker kan vara en hälsorisk för barn.

Kemikalieinspektionen bedömer att squishy-leksaker kan vara en hälsorisk för barn. Foto: Birute Vijeikiene/Adobe Stock

Populära leksaken slutar säljas – läcker kemiska ämnen

SVERIGE. Kemikalieinspektionen har undersökt 21 populära leksaker av typen squishies. Testerna visar att de mjuka plastleksakerna läcker ut kemiska ämnen som kan irritera ögon och luftvägar. De testade squishy-leksakerna var alla gjorda av materialet skummad polyuretanplast.

Förra året gjorde den danska myndigheten Miljöstyrelsen en undersökning av squishies. Myndigheten menade att de ämnen som läcker ut från leksakerna kan innebära risker för ögon- och luftvägsirritation. Nu har Kemikalieinspektionen gjort egna riskbedömningar av squishies som sålts i Sverige, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Man har mätt de totala halterna av sju ämnen i leksakerna och även hur mycket av ämnena som läcker ut till luften runt omkring.

– Irriterande ämnen läckte ut från alla de 21 squishy-leksakerna och det tyder på ett generellt problem med den här sortens material. Halterna av ämnena som läcker ut ur squishies är som högst när produkterna nyligen tagits ut ur förpackningen. Sedan minskar halterna med tiden, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I EU:s direktiv finns en generell regel om att leksaker ska vara säkra för barn. Kemikalieinspektionen bedömer att de testade squishy-leksakerna inte lever upp till kraven i leksakslagstiftningen eftersom de kan utgöra en hälsorisk för barn. Myndighetens bedömning är därför att de undersökta leksakerna inte får säljas.

Barn bör undvika att ha squishies nära ansiktet, till exempel att krama och lukta på dem.

– Barn bör inte använda squishies som gosedjur och till exempel sova med dem. Ge inte heller squishies till små barn som biter och suger på leksaker, eftersom det kan lossna småbitar från leksakerna som kan fastna i halsen och innebära en risk för kvävning, säger Frida Ramström.

Om man märker att ett barn får besvär som man misstänker kan bero på en squishy så bör barnet undvika leksaken.

– Om ett barn har blivit irriterad i ögonen eller luftvägarna så går det över när barnet inte utsätts för ämnena längre, säger Frida Ramström.

Kemikalieinspektionen menar att företag som tillverkar squishies bör undersöka förekomsten av skadliga ämnen och bedöma om de kan utgöra en hälsorisk.

– Tillverkare av leksaker är enligt direktivet om leksakers säkerhet skyldiga att göra riskbedömningar, även om ämnena inte har några specifika gränsvärden i lagstiftningen. Den som importerar leksaker till EU ansvarar för att försäkra sig om att tillverkaren har gjort en sådan bedömning, säger Frida Ramström.

Publicerad 27 April 2019 07:00