Hela 110 kilometer kust är hotad av erosion.

Hela 110 kilometer kust är hotad av erosion. Foto: André Kvist

Skyfall, översvämningar och erosion hotar kuststäderna

Arbetet med skyddsvallar och beskyddande öar pågår

MILJÖ.

Under 2010-talet har åtgärderna för att skydda de skånska kusterna tagit fart. Hela 110 kilometer kust är hotad av erosion och mycket ligger i landets sydligaste län. I Malmö finns gamla planer på skyddande öar och på Falsterbonäset arbetar man för att bygga en 23 kilometer lång skyddsvall.

Av
André Kvist

I december 2013 slår stormen Sven till mot södra Sverige. Skånes västkust drabbas hårt av översvämningar och materialskador. Landskrona kallbadhus förstörs och nio personer uppges ha omkommit i samband med stormens framfart. Lite mer än ett halvår senare slår ett extremväder till igen.

Hela 125 millimeter regn kom inom loppet av några timmar den 31 augusti, ett oväder som man uppskattar sker en gång på 360 år. I det kraftiga skyfallet orsakades skador för uppemot 700 miljoner kronor. Följderna blev att arbetet för att säkra städer, hamnar och stränder fick fart.

Med ett varmare klimat ökar erosion och intensiteten för skyfall. I Sverige är 110 kilometer kust särskilt utsatt, mycket av detta finns på Skånes västra och södra kust. Norröver skyddas kusterna av klippstränder, skärgård och här är man inte lika känsliga för stranderosion.

Det är framförallt tre platser i Skåne som är högst utsatta; Falsterbonäset, Malmö och Helsingborgsområdet. Även Kristianstad som delvis ligger under ytan och Ystad kämpar mot stranderosion.

Tittar man på sikt så bör man vidta åtgärder nu så att det inte görs i panik.

Sverige kommuner och landsting, SKL, kom nyligen ut med en rapport författad av tre forskare vid SMHI. Där uppskattas att havsnivån kan stiga med en meter eller mer under det innevarande århundradet.

Vid ett extremväder skulle hela Nyhamnen och Spillepengen i Malmö enligt rapporten ligga under vatten i slutet av seklet. På flera platser i Skåne pågår nu ett aktivt arbete för att säkra upp mot naturens makter och stigande havsnivåer.

I Lomma har man byggt en kilometerlång vall som skydd söder om hamnen, som kan höjas och här har man precis som i Malmö beslutat att ny bebyggelse ska ligga tre meter över havsytan.

Bengt Jakobsson vill se att naturen tar större plats för att reparera och förebygga erosion.

Bengt Jakobsson vill se att naturen tar större plats för att reparera och förebygga erosion. Foto: André Kvist

På Falsterbonäset planerar Vellinge kommun att från 2020 till 2030 bygga en 23 kilometer lång skyddsvall runt samhällena. Den ska skydda mot tillfälliga stormfloder på upp till tre meter. Olika åtgärder för att förhindra erosion pågår runt om i länet. I Ystad anläggs mer ålgräs och sand återförs till stranden, i nordväst arbetas aktivt med översvämningsskydd, sandvallar och växtlighet. Vid Rönne å har en mur byggts som skydd mot stigande vatten vid ett bostadsområde.

Lommabon Bengt Jakobsson berättar att han berörts av erosionens förändringar genom åren.

– När jag var i 20-årsåldern besökte jag Beddingestrand och när jag kom tillbaka nu många år senare så fick jag nästan en chock när i all strand var borta. Med tiden har stranden i Yngsjö också krympt mycket under alla år jag besökt den, säger han och fortsätter.

– Tittar man på sikt så bör man vidta åtgärder nu så att det inte görs i panik. Jag tycker att man ska undvika att fördärva med maskiner och använda naturliga åtgärder som växtlighet.

Rapporten som SKL ligger bakom påtalar att utsläppen av koldioxid ökar snabbare än någonsin och om den globala uppvärmningen stannar vid två grader kommer Sverige få en temperaturökning på strax under tre grader. Att anpassa det svenska samhället och göra det med motståndskraftigt mot effekterna redan nu är ett måste.

Utan åtgärder prognostiseras att många skånska stränder gått förlorade till 2050. En höjning av havsnivån på en centimeter innebär att en meter strand försvinner. Till året 2050 räknar forskare med att havet stigit 30 centimeter.

Det finns i nuläget ingen myndighet som har ett ansvar för frågan. Statliga verk i sex svenska städer delar på ansvaret, samtidigt som kommunen och markägare har ett lokalt ansvar. En myndighet liknande den danska Kustmyndigheten har efterfrågats i många år för att hantera de miljardsatsningar som är i sin linda.

Publicerad 11 August 2019 00:00