Forskaren Jonas Engström vid RISE, Research Institutes of Sweden, tror att lantbrukaren kommer bli en central komponent omgärdad av tekniska system i framtiden.

Forskaren Jonas Engström vid RISE, Research Institutes of Sweden, tror att lantbrukaren kommer bli en central komponent omgärdad av tekniska system i framtiden. Foto: RISE

Framtidens bönder kommer ha ”en fot i myllan och en fot i tekniken”

Robotar tar större plats i framtidens lantbruk

LANTBRUK.

Hur kommer tekniken att förändras inom lantbruket? Och vad kommer vi att odla i framtiden? Om det siar en skånsk lantbrukare och en jordbruksforskare.

Av
André Kvist

Lantbrukaren Erik Bengtsson på Karlsfälts gård utanför Ystad har prisats för sitt innovativa pionjärarbete. Här har Erik prövat nya metoder som att hushålla djur i otraditionella miljöer, som på en golfbana, och påbörjat projekt för att stötta den biologiska mångfalden. Samtidigt har han infört ett nymodigt bevattningssystem som fått nationell uppmärksamhet ”Djur, natur och människor i symbios” är gårdens mantra.

– Jag tror att vi är på väg in i ett annat klimat, vi kommer ha mer bevattnad och inhägnad mark, lite som på Nya Zeeland med ett tregrödssystem, säger Erik Bengtsson.

Med längre växtperiod ska det gå att få till en tredje gröda att odla innan säsongen är slut. Erik vidhåller att tekniken kommer ta större plats men samtidigt kommer djuren som lantbrukare har hand om att få fler roller.

– Vi tänker låta grisarna sköta jordbearbetning här. Jag tror vi kommer se djuret, inte bara som köttprodukt, utan som en del i produktionen. Det är drivet av tidens tand, både att folk vill se djur och man vill även se nyttan som djuren gör i landskapet.

Som konsument kommer man bli mer kritisk. Mer livsstilsorienterade, man kommer även göra yrkesval utifrån moraliska aspekter.

Att ta bort lantbrukaren och låta maskiner styra är inget tänkbart scenario, menar Bengtsson. Den operativa kontrollen behöver bibehållas av juridiska skäl.

I dagsläget genomgår dock lantbruket en teknologisk revolution. GPS-styrda maskiner, satelliter och drönare används i kombination med nya innovationer. Maskinerna blir allt större och samtidigt är lantbrukaren i högsta grad där hen alltid varit.

Forskaren Jonas Engström vid RISE, Research Institutes of Sweden, har fokus jordbruk och teknikutveckling. Han tror att lantbrukaren kommer bli en central komponent omgärdad av tekniska system i framtiden.

– Det blir mer och mer avancerade styrningar och mer utvecklade system som är ihopkopplade. Lantbrukaren kan då ta del av allt i en övergripande roll i mitten av system och vi kommer se en förändring i och med autonoma maskiner, säger han.

Engström beskriver framtidens lantbrukare med en fot i myllan och en fot i tekniken. Högst delaktig men samtidigt är det robotar och maskiner som sköter arbetet i stor utsträckning.

– Om 30 år kommer lantbrukaren agera mer som en arbetsledare som tar de strategiska besluten.

Ett skifte i odlingssystem är också tänkbart, menar Jonas Engström. Då skulle grödor blandas med tekniska hjälpmedel och fält vara täckta i högre omfattning. Att maskiner bli mindre och autonoma är en möjlig väg, beskriver han. Samtidigt talar aktuella trender för att det likväl kan gå mot traditionella odlingssätt drivna av klimat- och hållbarhetsfrågor.

– Många problem kommer behöva lösas och den lösningen finns säkert i framtiden men även bakåt i tiden. De tekniska hjälpmedlen kommer bli centralt, det kan vi se redan nu, säger han.

Lantbrukaren Erik Bengtsson talar även han om tekniska innovationer. Det finns redan utvecklingsmöjligheter för att analyserad jorden med hjälp av satelliter. Optiska ögon läser av och bedömer behovet, ett arbete som brittiska företaget Soyl ligger i framkant med.

"Som konsument kommer man bli mer kritisk", tror lantbrukaren Erik Bengtsson. Foto: André Kvist

Huruvida man kommer handla maten i affären eller på andra sätt är en annan fråga. Att veta var maten kommer från och hur den tillverkats blir alltmer väsentligt.

– Trenden att beställa matvaror online och smarta kylskåp kommer fortsätta. Utmaningen idag för mig är handlarna, jag tror vi kommer få mer direktkonsumtion mellan odlare och konsumenter framöver, den makten som mellanhanden har kommer försvinna. Då kan reklamation återkopplas direkt till oss och svinnet minskar, säger Erik.

Vad tror du om framtidens konsumenter och konsumtionsvanor?

– Som konsument kommer man bli mer kritisk. Mer livsstilsorienterade, man kommer även göra yrkesval utifrån moraliska aspekter. Man kommer både tänka och förhoppningsvis agera mer integrerat. Var råvarorna kommer från ska vara den första frågan man ska ställa och något som barn bör utbildas i tidigt, säger Erik Bengtsson och fortsätter.

– Vi måste leva och konsumera på naturens villkor, det måste vi förhålla sig till.

Publicerad 12 August 2019 00:00