Pensionsåldern höjs från och med näata år.

Pensionsåldern höjs från och med näata år. Foto: Adobe Stock

Höjd pensionsålder får Vårdförbundet att se rött: "Helt orimligt"

Börjar gälla vid årsskiftet

SVERIGE. Under onsdagen klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om att höja lägsta pensionsåldern från 61-62 år, något som får Vårdförbundet att se rött. "Det är absolut helt orimligt", säger Ragnhild Karlsson, som är vice ordförande för Vårdförbundet, till TV4:s Nyhetsmorgon.

Argumentet för att höja pensionsåldern i Sverige är att vi lever längre och är friskare. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling.

– Vi har ett relativt hållbart pensionssystem i Sverige men för att det ska kunna bestå måste vi kunna höja pensionsåldern i takt med att vi blir äldre, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet, till TT.

Vårdförbundets Ragnhild Karlsson, menar dock att argumentet om längre livstid och bättre hälsa inte stämmer in på alla.

Hon förklarar att anställda inom vården ofta får gå ner till deltid för att orka med de sista åren i yrkeslivet.

– Det kan ju tyckas att ett år inte är så mycket. Men för våra medlemmar som är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är det så att man redan i dag funderar på hur man ska orka, säger hon till TV4.

Innan man höjer pensionsåldern måste man ta tag i de arbetsmiljöproblem som finns inom vårdsektorn, menar Ragnhild Karlsson.

Tabellen visar vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension och vid vilken ålder du kan få garantipension. Åldrarna för rätt till garantipension är ännu inte beslutade av riksdagen.

Tabellen visar vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension och vid vilken ålder du kan få garantipension. Åldrarna för rätt till garantipension är ännu inte beslutade av riksdagen. Foto: Pensionsmyndigheten

Samtidigt som åldern höjs för när man har rätt att börja ta ut sin pension höjs även åldern för hur länge man har rätt att ha kvar sin anställning från 67-68 år.

Tanken är sedan att pensionsåldern ska höjas successivt fram till 2026 då åldersspannet för att börja ta ut allmän pension ska ligga mellan 64-69 år.

PENSIONEN

Rätten att börja ta ut allmän pension höjs från 61 -62 år redan nästa år. I samband med detta höjs även åldern för hur länge man har rätt att behålla sin anställning från 67-68 år. Åldersspannet kommer sedan justeras successivt då spannet för att börja ta ut allmän pension kommer ligga mellan 64-69 år.

Åldern för garantipension höjs från dagens 65 år till 66 år 2023.

Publicerad 17 October 2019 10:25