Med mörkret kommer inbrottstjuvarna.

Med mörkret kommer inbrottstjuvarna. Foto: Adobe stock

Så minskar du risken för inbrott

Bostad.

Med mörkret ökar antalet bostadsinbrott i landet och rådet är att se över sitt bostadsskydd för att försvåra för inbrottstjuvarna.

Av
Andreas Lindegren

Under hösten ökar bostadsinbrotten i landet och allra flesta inbrott sker under november och december. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar exempelvis på att det i snitt har skett 2 600 inbrott årligen under november månad, vilket är närmare 40 procent över genomsnittet.

Hur man skyddar sig på bästa sätt varierar beroende på vilken boendeform man har och var man bor. En bra säkerhetsdörr rekommenderas för lägenhetsinnehavare, något som minskar risken för inbrott. Boende i villor och radhus, som har fler vägar in i huset, rekommenderas att se över låsen på dörrar och fönster så att de är fullt fungerande. Ett tips som dock riktar sig till alla är Grannsamverkan som innebär att de boende i ett område gemensamt bidrar till att göra bostadsområdet mindre attraktivt för tjuvarna.

– Det bästa skyddet mot inbrott är helt klart Grannsamverkan, som i genomsnitt minskar antalet inbrott i ett område med 28 procent. Grannsamverkan är dessutom effektivt även mot annan typ av vardagsbrottslighet, såsom rån, överfall, bil- och cykelstölder. Man ska heller inte underskatta den känsla av trygghet som ett samarbete mellan de boende i ett område medför, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Grannsamverkan sker genom ett samarbete mellan boende, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och polisen som tillsammans hjälps åt för att förhindra inbrott. De boende är uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt och tillkallar polis om det behövs samt att de boende får ökad kunskap om hur man skyddar sitt hem. Exempelvis är det viktigt att bostaden alltid ser bebodd ut.

– Även om du är med i Grannsamverkan är det viktigt att bostaden ser bebodd ut om du ska ut och resa. Du kan till exempel installera en timer på lamporna, lämna leksaker och dylikt på tomten och se till att inte dra för gardiner och persienner. Prata även med dina grannar som kan hjälpa till att hålla ett extra öga på din bostad, säger Franzén.

Innan du lämnar bostaden, vare sig det bara är för dagen eller för en längre resa, ska du alltid kontrollera så att alla fönster och dörrar är låsta. Det gäller även kvällstid innan du ska sova. Slarv är nämligen vanligt enligt en undersökning som Kantar Sifo utfört på uppdrag av larmföretaget Verisure. Av de 4 200 svarande uppgav hela 44 procent att de någon gång glömt att låsa ytterdörren. Var tredje uppgav att de lämnat fönster eller dörrar öppna när de rest på semester.

– Nu när vi går in i en period då inbrotten ökar är det särskilt viktigt att tänka på hemsäkerheten. Fundera på om du har gjort vad du kan för att trygga ditt hem och tänk lite extra på att kontrollera fönster och dörrar när du lämnar hemmet, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert Verisure.

Nästan lika många har glömt nycklarna i dörren, 29 procent, eller gömt dem utanför bostaden, exempelvis under en kruka, 31 procent, något som inte rekommenderas.

–Ett tips på att minska slarvet är att involvera hela familjen i säkerhetsrutinerna, både vad de ska tänka på när de är hemma och när de ska lämna hemmet, säger Ringborg.

Så skyddar du dig:

  • Gå med i eller starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
  • Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
  • Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade fönster bör vara försedda med lås.
  • Ställ in en timer på lamporna, så att det ser ut som att huset är bebott även då du är borta.
  • Lämna gärna leksaker och dylikt på tomten så det ser ut som att någon är hemma.
  • Dra inte för gardiner och persienner, då ser huset igenbommat ut.
  • Be grannen att ta hand om posten och hålla ett vaksamt öga på ditt boende samt höra av sig ifall de ser något misstänkt.
  • Om du är villaägare – ta bort växtlighet som ligger nära huset, särskilt den runt altandörren. I skydd av denna kan tjuven annars ta sig in ostört.
  • Installera utomhusbelysning med rörelsevakt, gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt liggande fönster.
  • Tjuvar använder också sociala medier, var därför försiktig med att publicera dina resplaner eller fortlöpande lägga upp semesterbilder på t.ex. Facebook och Instagram.

Publicerad 01 December 2019 00:00