Folkparksföreningen har fått tidsplanen för byggnationen av ett nytt Folkets hus förlängd med ett år, något som var absolut nödvändigt för att kunna göra allting rätt från början enligt tillförordnade ordförande Lennart Larsson.

Folkparksföreningen har fått tidsplanen för byggnationen av ett nytt Folkets hus förlängd med ett år, något som var absolut nödvändigt för att kunna göra allting rätt från början enligt tillförordnade ordförande Lennart Larsson. Illustration: Möller Arkitekter

Tidsplanen för nytt Folkets hus förlängd – ska börja bygga inom ett år

Ordförande: "Vill att det ska bli en riktigt klenod för Höganäs"

HÖGANÄS.

Väntan på ett nytt Folkets hus i Höganäs har varit lång med många turer, men tillförordnade ordförande Lennart Larsson tror på byggstart inom ett år.

Av
Lotta Venhagen

I samband med att kommunen förvärvade folkparksområdet fick Höganäs Folkets Hus- och Parkförening köpa en del av marken för att kunna bygga ett nytt Folkets hus. I marköverlåtelseavtalet skrevs det in att byggnationen skulle följa en viss tidsplan. Den har inte kunnat följas och därför vill föreningen att tidsplanen skulle förlängas ett år, något som kommunfullmäktige beviljade vid senaste mötet.

– Det var absolut nödvändigt för att kunna arbeta lugnt och systematiskt. Det här är ett jättestort bygge med många viljor och önskemål. Det här får ta sin tid, bara det blir rätt från början, säger Lennart Larsson, tillförordnad ordförande, apropå att projektet blivit så långdraget.

I våras sökte ni bygglov och skulle börja leta hyresgäster hur ligger ni till i arbetet nu?

– Det rullar på utav bara den. Arkitekterna är färdiga med ett förslag och har tagit fram en tredimensionell modell där man kan gå in i byggnaden. Nu har vi byggnaden på plats och vet hur den ska se ut och vi vet att den är ändamålsenlig för våran verksamhet.

Huset, som kommer att byggas i två plan, kommer i huvudsak ha föreningens verksamhet på bottenplan. Ovanvåningen är tänkt att hyras ut till olika intressenter.

– Nu ska vi åka omkring och sälja in det här konceptet och jag har mycket svårt att se att någon kan tacka nej, säger Lennart Larsson som ingår i säljgruppen.

När ser vi ett klart Folkets hus?

– Det kan jag inte svara på, det är så mycket som ska falla på plats. Det är ett gigantiskt bygge som vi vill bli en riktigt klenod för Höganäs, men jag tror absolut att bygget är igång inom året.

Publicerad 05 December 2019 10:35