Vid årskiftet tar NSR över avfallshämtningen i Höganäs kommun och enligt dem ska inte skiftet innebära några förändringar för kunderna när det gäller hur avfallshanteringen utförs.

Vid årskiftet tar NSR över avfallshämtningen i Höganäs kommun och enligt dem ska inte skiftet innebära några förändringar för kunderna när det gäller hur avfallshanteringen utförs. Foto: Rickard Johnsson/Studio-e

NSR tar över avfallshämtning efter årsskiftet

"Ett strategiskt verktyg för att förverkliga Höganäs vision"

HÖGANÄS.

Vid årsskiftet tar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, över avfallshämtningen i Höganäs kommun. Ett beslut som togs av kommunfullmäktige redan 2016.

Av
Lotta Venhagen

Skiftet ska enligt NSR inte innebära några förändringar för kunderna när det gäller hur avfallshanteringen utförs. Det kommer fortsatt vara samma kärl, samma sortering och samma personal som tömmer kärlen. I samband med bytet erbjuds chaufförer och kundservicemedarbetare att följa med och bli anställda av NSR. Däremot är det NSR kundservice som efter den 1 januari hanterar frågor om abonnemang samt att det blir separata fakturor för vatten och avlopp respektive renhållning.

Det var 2016 som kommunfullmäktige tog beslutet efter att en utredning om kommunens framtida renhållning presenterats. Så här skriver kommunen på sin hemsida om beslutet:

"Genom att se sitt ägarskap i NSR som ett strategiskt verktyg för att förverkliga Höganäs vision där miljöarbetet är en viktig del och strategin att förverkliga miljömässig hållbarhet, kan man aktivt och i samverkan med övriga kommuner driva på för en effektivisering och önskad utveckling av avfallsverksamheten mot miljömässig hållbarhet."

Höganäs kommun kommer fortsatt att ha ansvar för beslut om renhållningsordning, avfallsplan och avfallstaxa.

Publicerad 10 December 2019 09:35