Väg 111 genom Mölle har många oskyddade trafikanter och tät trafik på sommaren. Trafikverket vill göra vägen säkrare med åtgärder som ska vara klara sommaren 2021.

Väg 111 genom Mölle har många oskyddade trafikanter och tät trafik på sommaren. Trafikverket vill göra vägen säkrare med åtgärder som ska vara klara sommaren 2021. Foto: Google streetview

Trafikverket satsar på säkerheten i Mölle

Många oskyddade trafikanter om sommaren

MÖLLE.

Trafikverket planerar satsningar på trafiksäkerheten i turisttäta Mölle. Anledningen är att både biltrafik och antalet oskyddade trafikanter ökar under sommarhalvåret.

Väg 111 genom Mölle är den enda för att komma till Kullens naturreservat. Nu planerar Trafikverket åtgärder i Mölle för att öka trafiksäkerheten. Det handlar om sträckan mellan Mölle kapell och Mölle Hamnallé.

Vi ska göra två säkra gångpassager och en liten gångbana.

– Vi planerar för hastighetsdämpande åtgärder utmed väg 111, den statliga vägen. Vi ska göra två säkra gångpassager och en liten gångbana. Kommunen bygger just nu parkeringsplatser vid Mölle kapell och då har vi tänkt koppla ihop det med en gångpassage till Mölle hamnallé, säger Hoang Tran, projektledare på Trafikverket.

Vad betyder säkra gångpassager?

– Den exakta utformningen får en konsult utreda. Det är inget övergångsställe men en gångpassage som är upphöjd som gör att trafikanter ser att det är en gångpassage, säger Hoang Tran.

Just nu projekteras de kommande åtgärderna så det finns inga skisser på hur resultaten kan se ut. Byggstart ska ske 2021 och allt ska vara klart sommaren 2021.

Publicerad 18 December 2019 06:00