Göran Lock (MP) tycker att det råder politisk obalans i Höganäs.

Göran Lock (MP) tycker att det råder politisk obalans i Höganäs. Arkivfoto: Joel Winqvist

Miljöpartiet: Politisk obalans i Höganäs

INSÄNT. Det råder en politisk obalans i Höganäs vilket leder till maktfullkomlighet och ointresse för de frågor som oppositionen driver. Det förlorar vi alla på.

Miljöpartiet har antagit utmaningen att komma till rätta med detta och har lyckats väl med tanke på vår storlek. Vi är ett parti med starkt engagerade och kunniga personer vilket sakta men säkert ändå gett utslag. Vi har under mandatperioden lagt ett tiotal motioner, flera interpellationer och en uppsjö insändare. I hälften av frågorna har vi fått gehör, om än med något års förskjutning och i moderat tappning och i ännu fler kommer vi få gehör.

Stoltast är vi förstås för miljöprogrammet som tog 4 år att driva igenom mot en kommunledning som närmast måste betraktas som klimatförnekare. Vi fick också stopp på den olagliga bygglovhanteringen som förekom och vi fick till stånd ett kulturmiljöskydd av bebyggelsen på Västra Kullaberg. Annat vi är stolta över är att vi numera serverar vegetarisk mat i skolorna, kör elbilar och elcyklar, har medborgardialoger, inte har höghusbebyggelse i hamnen, påbörjat energibesparingar i kommunens fastigheter samt att vi förhindrade stora besparingar på Erik Ruuth.

Frågor som vi tror att vi kommer att få gehör för är Skäldervikssamarbetet för att komma till rätta med på övergödningen, ett attraktivt Kulturhus utmed Köpmangatan, fortsatta satsningar på stadskärnan, en trafikplan, mötesplatser i alla byar, att hamnen fortsatt får vara kullabornas öppna vardagsrum samt att vi forcerar byggandet av skolor så vi slipper kostsamma baracker.

Vi tycker oss märka en förändring hos den nya kommunledningen. Från den gällande kostsamma kortsiktiga planeringen rör vi oss mot en mer långsiktig och ekonomiskt hållbar strategi. Det bör innebära att problemen kring väg 111 äntligen prioriteras. Vi måste snarast få till en kapacitetsstark kollektivtrafik till Helsingborg och lösa trafikproblemen mellan Höganäs och Nyhamnsläge då en kringled bedöms ligga 20 år fram i tiden. Dessa frågor kräver att vi alla partier går samman och äntligen får saker att hända.

Göran Lock ledamot för Mp i Kommunstyrelsen.

Publicerad 04 September 2018 10:57