Allmänheten bjöds in till att delta i utsläppet av omkring 40 000 ålyngel vid Ablahamn på Kullaberg förra veckan. Många nappade på initiativet från länsstyrelsen. Foto: Per Eeg-Olofsson

Allmänheten bjöds in till att delta i utsläppet av omkring 40 000 ålyngel vid Ablahamn på Kullaberg förra veckan. Många nappade på initiativet från länsstyrelsen. Foto: Per Eeg-Olofsson

De går ål-in på Kullaberg

BESTÅND. 40 000 ålyngel släpptes nyligen ut i de kullabergska vattnen som ett led i att rädda det hotade beståndet.

Under strålande solsken släpptes ynglen ut på Kullaberg under förra veckan.
– Det känns bara underbart att veta att vi jobbar åt rätt håll, säger ålodlaren Curt Gelin från Helsingborg, där ynglen har hållt till innan utsläppet vid Kullaberg.

Miljontals utsläppta

Curt menar att Sverige är ett föregångsland i sättet att rädda det hotade beståndet.
– Ålen är en viktig komponent i vårt ekosystem, säger han.
2008 kom EU med tydliga krav på att varje land skulle redovisa hur de tänkte lösa situationen med det hotade ålbeståndet. Och sedan 2008 har totalt cirka tio miljoner ålyngel köpts in för att sättas ut i svenska hav, sjöar och åar. Daniel Åberg på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne, berättar att det går åt rätt håll.
– De åtgärdsplaner som har gjorts visar att det finns mer ål än tidigare. Så det är bättre än förväntat, säger Åberg. John Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen Skåne, håller med men vill ännu inte dra några slutsatser om varför det ser ljusare ut nu.
– Ålyngelinvandringen till Europa ökar för tredje året i rad, men det är ännu för tidigt att bedöma om detta är en effekt av de åtgärder som satts in för att stärka ålbeståndet, säger han.

Goda förutsättningar

Daniel Åberg menar att Ablaham vid Kullaberg är ett passande område för ålen att släppas ut på.
– Miljön är perfekt här för ålen kan lätt sticka ner mellan stenarna. Sandstränder är inte så bra, då blir de snabbt uppätna.

Publicerad 15 July 2014 11:30