Dagens bibliotek på Köpmansgatan är för små och är inte helt lämpade för dagens verksamhet, anser flera ledande politiker och tjänstemän. Foto: Joel Winqvist

Dagens bibliotek på Köpmansgatan är för små och är inte helt lämpade för dagens verksamhet, anser flera ledande politiker och tjänstemän. Foto: Joel Winqvist

Nytt kulturhus ska lyfta stadskärna

Flera turer i heta frågan – förslag tas upp på framtida kommunstyrelsemöte

HÖGANÄS. Ett nytt kulturhus nära Bruksskolan samtidigt som Eric Ruuth stannar kvar i sina lokaler. Det har en relativt enig styrgrupp föreslagit. Planen ska upp på kommunstyrelsens bord framöver.

Saken är långtifrån klar. Närmast ska det upp i kommunstyrelsen och sedan vidare till högsta kommunala beslutsinstans.
Men eftersom det var en relativt enig styrgrupp bestående av de olika fullmäktigepartierna samt kommuntjänstemän som för en tid sedan lade fram förslaget om nytt kulturhus, talar en del för förslaget.
Delar av planen lyder (se mer i faktarutan) att bygga nytt kulturhus mellan stadshuset och Bruksskolan samtidigt som Kullagymnasiet och Bruksskolan byter lokaler med varandra.
– Det skulle ge stora fördelar rent skolmässigt. Man får också in skolungdomar i stadskärnan, vilket skulle vara välgörande, anser språkröret Göran Lock (MP).

Anders Ståhl (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tror att det blir en bra helhetslösning. Flytten av skolorna och en central placering av kulturhuset ger liv och rörelse i centrum, framhåller han.
– Det blir ett lyft för Köpmansgatan/Storgatan. Och kopplingen mot Blå Hallen och Saluhallen ger ett kulturstråk genom staden, säger han. Samtidigt föreslår styrgruppen att Eric Ruuth ska vara kvar i sina nuvarande lokaler.
I ett tidigt skede i processen diskuterades gemensamma lokaler för Eric Ruuth och ett kulturhus med bibliotek, med möjlig placering i hamnen. Så vad ska då det nya kulturhuset innehålla? Blir det helt enkelt ett nytt bibliotek? Det nuvarande på Köpmansgatan anses för litet och opassande för verksamheten.
– Bibliotek är mer av ett allaktivitetshus i dag, och de nya som byggs brukar döpas till kulturhus, säger Göran Lock som nämner några viktiga komponenter i det nya:
– Ett mer ordentligt fik, en föreningslokal, replokal och även lokal för utställningar. Litegrann som bibblan har det i dag fast nu är det för dåliga lokaler, menar Göran Lock vars parti länge velat få till ett nytt kulturhus på Widdings plats men som fick ge sig när fastighetsägaren där ville annat.

Det har varit ett antal faktorer att ta hänsyn till i processen, menar Anders Ståhl.
– Förslaget har vuxit fram i samband med att utredningen pågått, hänsyn har tagits till de många olika slutsatser som framkommit i de ingående delutredningarna i projektet, säger han.

Kulturhusförslaget

Förslaget är att bygga ett nytt kulturhus med bibliotek och ytor för bland annat utställningar och föreningar och en replokal, mellan stadshuset och Bruksskolan. Bruksskolan och Kullagymnasiet föreslås byta lokaler med varandra samtidigt som Eric Ruuth kulturhus stannar kvar i sina nuvarande lokaler.

Publicerad 02 November 2016 08:00