Kommunalråd Peter Schölander på bild. Förutom de kommunala yttrandena har Familjen Helsingborg skrivit ett gemensamt yttrande. Foto: Joel Winqvist

Kommunalråd Peter Schölander på bild. Förutom de kommunala yttrandena har Familjen Helsingborg skrivit ett gemensamt yttrande. Foto: Joel Winqvist

Kommunalråd:

"Det är katastrof för pendlare som det är i dag"

Höganäs kommun har yttrat sig över framtida infrastrukturplan

HÖGANÄS. ?Lös strulet på väg 111, satsa på snabbussar till Ängelholm, förläng Domstensbussen till Viken... Kommunledningen är tydlig med hur man vill förbättra för bussresenärerna från och till Höganäs i framtiden.

Region Skåne håller på att ta fram nya planer för den framtida infrastrukturen. Med anledning av detta har skånska kommuner fått möjlighet att yttra sig över Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, som den ena kallas. Men också över Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

Höganäs kommun är tydlig med hur man vill göra det bättre för resenärer till och från bygden.

Vi ber Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande, förklara några av kommunens yttranden:

”Prioritera upp väg 111 i den regionala trafik-planeringen”

– Höganäs är en pendlingskommun. Många jobbar i Helsingborg men bor i Höganäs. Vi anser att man måste prioritera upp arbetet med väg 111 så att man får bukt med de problem som finns för pendlarna. Ibland står trafiken helt still. Det är katastrof för pendlarna som det är i dag, säger kommunalrådet.

”Testa snabbussförbindelser mellan Höganäs och Ängelholm”

– Det går lätt och bra att pendla från busstorget i Höganäs till Helsingborg. Men vi har i dag inga effektiva förbindelser mot Ängelholm. Det är besvärligt för resenärer att åka till Ängelholm. Det vill vi råda bot på. Det skulle också kunna ge en miljövinst, säger han och förklarar att färre möjligen skulle ta bilen dit i så fall.

– Det är för lite trafik till Ängelholm, helt enkelt, fortsätter Peter Schölander.

”Förläng Helsingborgs stadsbuss 8 som i dag stannar i Domsten till att även köra till Viken”

– Det skulle underlätta mycket, främst för arbetspendlingen. Det här skulle förenkla för invånarna, förklarar kommunalrådet.

En förlängning av 8:ans buss till Viken skulle ge Vikenbor med arbetsplatser i norra och centrala Helsingborg alternativa färdsätt. Det kan också bidra till minskad biltrafik från Höganäs till Helsingborg, resonerar kommunen.

”Utveckla Maria station (i Helsingborg) till en nod och bytespunkt, liknande Ramlösa station”

– Då kan de som ska till Höganäs åka direkt därifrån och behöver inte åka inom  Knutpunkten och ytterligare förvärra läget i centrum där, menar alliansledaren.

”Anlägg en separat cykelbana utmed väg 111 från de södra delarna av Lerberget och norrut”

– Återigen handlar det om arbetspendlingen. Man får inte människor att cykelpendla förrän det finns enkla sätt att göra det på. Förutsättningarna behöver bli ännu bättre, helt enkelt.

Sajad Rajae brukar åka 220:an till Kullagymnasiet. Han är nöjd med turtätheten men reagerar på att bussen ibland är sen.

Sajad Rajae brukar åka 220:an till Kullagymnasiet. Han är nöjd med turtätheten men reagerar på att bussen ibland är sen.

"Det tycker jag är för lite"

Sajad Rajae står ?på busstorget i Höganäs och väntar på bussen för att ta sig till Kullagymnasiet.

– Jag tycker att bussarna dit går tillräckligt ofta men problemet är att den är lite sen ibland, säger han.

En kvinna som vill vara anonym väntar med spänning på bussen till Ängelholm.

– Det är en trevlig stad att shoppa i, men bussen går bara en gång i timmen. Det tycker jag är för sällan.

Publicerad 24 October 2017 09:48