Elin Hernebrant och Ryan Robinson ser forskningen som en viktig möjlighet.

Elin Hernebrant och Ryan Robinson ser forskningen som en viktig möjlighet. Foto: Pressbild

Forskare bidrar till fossilfrivärld

Luleå tekniska universitet i unikt samarbete med Höganäs AB

HÖGANÄS. Forskare vid Luleå tekniska universitet hjälper Höganäs AB att bli fossilfria. Energimyndigheten har nämligen beviljat ett fyraårigt forskningsprojekt på mer än 5 miljoner kronor till samarbetet.

Av
Hanna Dockson

Höganäs AB arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. Allt för att ersätta den största delen fossilt kol, men för det behövs mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Det är här som Luleå tekniska universitet kommer in med sin kompetens. Kontentan blir ett gemensamt forskningsprojekt som kan förverkligas tack vare stöd Energimyndigheten.

– Projektet ska ta fram kunskaper om biokol för att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i våra tillverkningsprocesser och hos andra företag i branschen, säger Ryan Robinson, som är ingenjör på Höganäs.

Huvuddelen av stödet går till universitetet för att finansiera forskarteamet, som ska arbeta i projektet.

– Utan pengarna hade vi inte haft möjlighet att genomföra forskningsprojektet, så vi är enormt glada för detta, säger Elin Hernebrant, ingenjör på Höganäs

Forskningsprojektet är en process i tre steg. Först tar forskarteamet fram en specifikation för biokol till Höganäs två huvudprocesser för metallpulver: järnsvampsprocessen och atomiseringsprocessen. Därefter ska det undersökas och sists appliceras i en datamodell. Parallellt gör Höganäs praktiska försök för att se hur materialen fungerar i större skala.

Projektets syfte är att bygga kunskap för att på sikt ersätta fossila reduktionsmedel med biobaserade, vilket är i linje med de åtgärder som pekats ut inom klimatfärdplanen för järn- och stålindustrin för att nå målet om nettonollutsläpp 2045. Projektet startar 2019 och pågår till och med 2022.

– Vi vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom vår forskning. Höganäs är en aktiv och seriös partner, som verkligen vill ställa om produktionssystemet, från att i dag använda stora mängder fossilt kol till att bli fossilfria. För att klara klimatmålen måste alla företag i stålindustrin göra detsamma. Miljöpåverkan kommer att bli ett av de viktigaste kriterierna när konsumenterna väljer produkter och det är väldigt positivt om vi kan välja produkter som är tillverkade av grönt stål, säger Kentaro Umeki, projektledare och biträdande professor i energiteknik vid Luleå universitet.

Publicerad 19 December 2018 15:00