Bara en av de skånska kommunerna har tillräcklig tillsyn i tobaksfrågan rörande offentliga miljöer.

Bara en av de skånska kommunerna har tillräcklig tillsyn i tobaksfrågan rörande offentliga miljöer. Foto: Mostphotos.

Höganäs tobakstillsyn får underkänt av Folkhälosmyndigheten

Bara en skånsk kommun godkänd

HÖGANÄS.

Tillsynen av de utökade rökförbudet på offentliga platser ska skötas av kommunerna. Men bara en skånsk kommun får godkänt. Höganäs kommun tycker kriterierna för att bli godkänt är för snäva.

Tillsynen av det utökade förbudet mot rökning på offentliga platser, som införs den 1 juli, ska skötas av kommunerna. Men redan i dag är tillsynen av rökfria miljöer eftersatt, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är ganska svårt att bli godkänt. Det kräver 100-procentig tillsyn på alla ställen. Vi blev inte fullt godkända, det var ett par ställen vi inte besökte på grund av frånvaro och sjukskrivningar men jag tycker att vi ligger bra till på det här området, säger Ulf Frick, livsmedelsinspektör som arbetar med tobaksfrågor på Höganäs kommun.

Han tycker att kommunen arbetar med frågan vilket han menar avspeglar sig i den nya policyn för 2018 när det gäller tobak för de som arbetar med ungdomar.

– Skoltiden ska vara tobaksfri. Tidigare var det bara så att man inte fick röka i skolan. Nu har vi tagit det ett steg längre och man får inte heller springa utanför och röka. Vi har även rökfri arbetstid för personalen som arbetar med ungdomar. Det är inte ens okej att snusa bland ungdomar, säger Ulf Frick.

Kommunen jobbar med tobaksfrågan i undervisningen och kommunen driver projekt mot droger och rökning.

– Nio av tio börjar röka innan de är 18 år så det är väldigt viktigt, och vi jobbar hårt med frågan. Sen är det svårt för ungdomar tycker att det är spännande med rökning, säger Ulf Frick.

Om bara en av de skånska kommunerna får godkänt av Folkhälsomyndigheten, tycker du då att reglerna är för snäva?

– Ja. det kan jag väl kanske tycka. I stället för att man måste besöka varje skola kan jag tycka att det är bättre att göra två besök i en problemskola i stället för en där allt fungerar.

Den enda kommun som fick godkänt i klassen är Burlöv.

– Det är ett antal kriterier man ställer, ungefär 5–10 stycken. Men missar man en av dem så får man underkänt. Tillsynsfrekvens är en av dem och jag kan tänka mig att det är det som gör att det ser ut som det gör. Regeringen har som mål att man ska göra ett besök per år, på en skolgård eller så. Det är inget hårt krav men ett mål men det är många kommuner som har svårt att få ihop det, säger Pierre Melkersson, alkohol- och tobakshandläggare på länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 22 January 2019 11:11