Spånen på Gunnestorps möllas hätta behöver bytas ut.

Spånen på Gunnestorps möllas hätta behöver bytas ut. Foto: Lotta Venhagen

Gunnestorps mölla behöver renoveras – Länsstyrelsen ger grönt ljus

Antikvarisk expert ska medverka när spånen byts ut

HÖGANÄS.

Spånen på Gunnestorps möllas hätta behöver bytas ut. Nu har Kullens hembygdsförening fått godkänt från Länsstyrelsen att genomföra omläggningen.

Av
Lotta Venhagen

Nyligen byttes spånen på Bräcke mölla, nu är det Gunnestorps tur. I mitten på januari beslutade länsstyrelsen i Skåne att godkänna Kullens hembygdsförenings ansökan.

– Det är dags, det saknas några spån och om man inte fixar det är det risk att det regnar in, säger Fredrika Ramsey Nelson, ordförande i föreningen.

Planen är att under en treårsperiod byta ut hela spåntäckningen av möllan, med hättan som första etapp. Eftersom möllan är ett byggnadsminne kan föreningen söka pengar hos Länsstyrelsen för en del av kostnaden. När arbetet kan sätta igång vågar Fredrika Ramsey Nelson dock inte säga;

– Vi har inte fått besked om hur mycket pengar vi får än, men förhoppningsvis någon gång under 2019. Vi har entreprenörer som är redo att ta tag i det.

Ett av villkoren från Länsstyrelsen är att arbetet ska utföras under medverkan av en antikvarisk expert – ett uppdrag som Regionmuseet Kristianstad anlitats för.

Gunnestorps mölla

Skyddas som byggnadsminne sedan 1987 och ägs samt förvaltas av Kullens hembygdförening, Gunnestorps möllekommitté. Möllan har ett fullt fungerande kvarnverk som kan drivas och mala mjöl.

Publicerad 01 February 2019 00:00