Lokala politiker uppmanar i en insändare till en snabbare utredning när det gäller gårdsförsäljning av öl och vin.

Lokala politiker uppmanar i en insändare till en snabbare utredning när det gäller gårdsförsäljning av öl och vin. Foto: Adobe Stock/Olga Vasilkova

Insänt: Gårdarna och mikrobryggerierna är redo att sätta igång med gårdsförsäljning – nu måste regeringen agera!

INSÄNT.

Idag den 2 maj är det exakt ett år sedan en majoritet i riksdagen beslutade om gårdsförsäljning av öl och vin. Idag anordnas därför ett seminarium i riksdagen för att sätta tryck i frågan. Regeringen har agerat nästan imponerande långsamt sedan beslutet togs, för ingenting har hänt. Riksdagen har redan fattat de beslut som behövs. Nu väntar vi bara på regeringen.

Gårdsförsäljning är en fråga som tröskats i årtionden i det politiska systemet. Ur företagar- och tillväxtperspektiv är frågan om gårdsförsäljning ganska odramatisk. Gårdsförsäljning handlar om att få sälja sina egna produkter, i form av öl och vin, i en affär som ligger i anslutning till antingen produktionsstället och/eller gården där råvaran skördas. Det är bokstavligen närproducerade varor.

Det är, med några få undantag, småföretag och småföretagare som driver vingårdar och bryggerier. Gårdsförsäljning skulle bidra till fler jobb och växande företag på landsbygden. Möjligheten att få kunna sälja sina egna produkter över disk skulle utveckla våra företag och ge dem bättre förutsättningar att växa.

I Sverige finns det ca 400 bryggerier och runt 80 registrerade vingårdar. Av dessa finns ca 60 bryggerier och 35 vingårdar i Skåne och de skulle ha stora möjligheter att växa ytterligare den dagen gårdsförsäljning införs. 95,5 % av vinodlarna i Sverige skulle starta en vingård med gårdsförsäljning om det var möjligt. Alla vinodlare är överens om att lönsamheten skulle öka om gårdsförsäljning infördes. Gårdsförsäljning skulle innebära mer tillväxt, stärkt besöksnäring, en mer levande landsbygd och en möjlighet att konkurrera med andra länder som besöksdestination.

I Höganäs kommun finns fyra vingårdar där vin odlas yrkesmässigt. Vingårdarna är viktiga för kommunens besöksnäring ur många olika perspektiv. Höganäs kommun har sedan 2012 vid fyra tillfällen ansökt om att låta de vingårdar som finns i kommunen få prova gårdsförsäljning av egenproducerat vin för att kunna utröna om några negativ effekter skulle bli följden. I och med riksdagens beslut den 2 maj 2018 var kommunens förhoppning att detta upplägg kunde bifallas men inget har hänt.

Matkultur sprids via restauranger och gästgiverier som sprider kunskap om vikten av kvalitet. Många av odlarna i Höganäs kommun har akademisk utbildning i vinodling och vinkunskap, de satsar på kvalitetsviner och har redan erhållit utmärkelser för sina produkter. Vingårdarna erbjuder studiebesök, föredrag och vinprovningar. Kopplat till detta är det i ett internationellt perspektiv normalt, och önskvärt, att köpa med sig någon eller några flaskor. Lokalt producerat vin är mer klimatsmart än sådant som är odlat långt bort. Vinodling är personalintensiv och även om inte Sverige någonsin kommer att bli ett volymmässigt stort vinland så har det positiva sysselsättningseffekter.

Branschen är redo och nu krävs politisk verkstad och verkställande av beslutet som togs för ett år sedan. Enligt januariöverenskommelsen ska en utredning tillsättas först år 2020, det tycker vi är imponerande långsamt.

En utredning om hur gårdsförsäljning ska införas borde kunnat initierats i början av året, vara klar under slutet av 2019 för införande 1 juni 2020. Ju snabbare regelverket kommer på plats, desto bättre. Då kan öl och vinproducenter utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. I Skåne hade 20 vingårdar och 28 bryggerier kunnat satsa långsiktigt på sin verksamhet. Fler aktörer hade tillkommit och fler jobb hade skapats – vad väntar regeringen på?

Ulrika Heindorff (M) riksdagsledamot

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) riksdagsledamot

Anna Jähnke (M) regionråd Region Skåne

Peter Schölander (M) kommunalråd Höganäs

Publicerad 02 May 2019 08:53