Alliansen klubbade nyligen sitt handlingsprogram för resterande tid av mandatperioden där man vill satsa bland annat på barnomsorg på obekväma arbetstider, ett resecentrum samt plats på äldreboende för alla över 85 år som vill bo så.

Alliansen klubbade nyligen sitt handlingsprogram för resterande tid av mandatperioden där man vill satsa bland annat på barnomsorg på obekväma arbetstider, ett resecentrum samt plats på äldreboende för alla över 85 år som vill bo så. Foto: Lotta Venhagen

Alliansens handlingsprogram klubbat – har är planen för resten av mandatperioden

Skolskjuts, barnomsorg och äldrevård några av punkterna på agendan

HÖGANÄS.

Alliansens handlingsprogram för resterande tid av mandatperioden klubbades nyligen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Skolskjuts även för de som väljer skola i en annan kommun, mer resurser till familjedaghem samt ett resecentrum är några av frågorna som tas upp.

När alliansen, som numera består av M, C och KD, klubbade sitt program för vad man vill göra fram till nästa val 2022 valde S att inte delta i beslutet rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Alliansen vill ha en årlig utbildningsdag för föräldrar och lärare för att öka kunskapen kring droger och alkohol. Barnomsorg på obekväma tider är ett annat förslag. Nytt är också att de som väljer att gå i skola i en annan kommun ändå ska ha rätt till skolskjuts.

– Vi ska ha ett fritt skolval. Kan man inte få skolskjuts när man väljer en annan skola har vi i praktiken inget fritt skolval, säger Peter Schölander (M), till samma tidning.

Vidare vill man återigen satsa på familjedaghem – det som till vardags kallas dagmammor, trots att man i budgeten 2018 drog ner på detta. Andra förslag är en familjecentral samt en tredje vårdcentral i Viken, garanterad plats på äldreboende för de som fyllt 85 år som vill samt mer stöd till anhöriga och demensvården.

Ett resecentrum vid busstorget nämns också i programmet.

– Det måste finnas en offentlig toalett där. Och vi har en som vill bygga en kiosk. Det måste gå att fixa, säger kommunalrådet vidare till tidningen.

Publicerad 06 May 2019 11:17