Gång- och cykelbanan mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild beräknas bli dyrare än planerat och en miljon kronor kommer att behöva skjutas till den redan befintliga budgeten.

Gång- och cykelbanan mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild beräknas bli dyrare än planerat och en miljon kronor kommer att behöva skjutas till den redan befintliga budgeten. Foto: stockphoto-graf /Adobe Stock

Gång- och cykelbana dyrare än planerat – budgeten utökas

Av
Lotta Venhagen

NYHAMNSLÄGE. Budgeten för den planerade gång- och cykelvägen mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild bör justeras med en miljon kronor till totalt 12,5 miljoner inför årets arbete med investeringsbudgeten, det föreslår kommunstyrelsen. Anledningen är att Trafikverket presenterat en uppdaterad kostnadsbild för projektet och den preliminära kalkylen för slutkostnaden hamnar på cirka 23 miljoner. 2017 teckandes ett avtal mellan Höganäs kommun och Trafikverket region syd om att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan som är totalt 4,7 kilometer där kostnaderna ska delas på hälften. Enligt trafikverket är slutkostnadskalkylen preliminär och det finns risk för ytterligare ökade kostnader.

Publicerad 09 May 2019 00:00