Kristofer Håkansson och Ola Knutsson menar att förbudet mot klättring och andra friluftsaktiviteter som ridning och cykling kommer att drabba Kullabergs besöksnäring hårt.

Kristofer Håkansson och Ola Knutsson menar att förbudet mot klättring och andra friluftsaktiviteter som ridning och cykling kommer att drabba Kullabergs besöksnäring hårt. Foto. Lotta Venhagen

Förslag på klättringsförbud på Kullaberg möter motstånd

”Besöksnäringen kommer att få en jätteknäck”

HÖGANÄS.

Inte bara turistmagneten Nimis påverkas. Det kan även bli ett generellt förbud för att klättra, cykla och rida om länsstyrelsens nya föreskrifter för bildandet av naturreservatet Kullaberg går igenom. Nu höjer klättrare och andra friluftsintresserade sina röster och menar att förslaget är ogenomtänkt.

Av
Lotta Venhagen

De nya reglerna kom i somras och föreslår bland annat att området på norra Kullaberg med beträdnadsförbud blir större rent geografiskt samt tidsmässigt utökas med en månad från 1 mars till den 15 augusti för att skydda häckande rovfåglar. Detta påverkar bland annat området mellan Josefinelust och Djupadal – ett populärt klättringsställe samt badvik.

Ola Knutsson är inbiten klättrare och Kullaberg var en av anledningarna till att han valde att flytta till Höganäs. Han är frustrerad över förslaget om ett generellt förbud mot klättring.

– Jag trivs bäst på norra sidan där det finns mer utmanande klättring och en mer dramatisk natur. Länsstyrelsen har inte alls kunnat visa på varför detta stora område behövs eller att klättrare skulle störa fågellivet.

Området mellan Josefinelust och Djupadal är ett populärt klätterställe men i de nya reservatsföreskrifterna blir området förbjudet att beträda från den 1 mars till den 15 augusti – en månad längre än förut. Något som drabbar klättringen menar Ola Knutsson och Kristofer Håkansson.

Området mellan Josefinelust och Djupadal är ett populärt klätterställe men i de nya reservatsföreskrifterna blir området förbjudet att beträda från den 1 mars till den 15 augusti – en månad längre än förut. Något som drabbar klättringen menar Ola Knutsson och Kristofer Håkansson. Foto: Lotta Venhagen

Enligt länsstyrelsen ska ett verksamhetsråd bildas där det ska föras dialoger om var det kan vara lämpligt att utföra olika aktiviteter, men den lösningen ger han inte mycket för.

"Det är så otroligt begränsande på många plan"

– Det är väldigt vagt vilka som kommer att ingå i det här rådet och om vi klättrare kommer att ha något att säga till om. Vi är många som håller på med den här typen av friluftsliv men vi är ganska löst organiserade. Det är inga stora företag som håller på utan små aktörer. Det finns heller ingen plan för när dialogerna ska påbörjas. Innan detta arbete är klart så gäller ju förbudet.

Kristofer Håkansson bor i Mölle och har som konsult suttit i dialog med länsstyrelsen genom åren för att ta fram underlag för det stigbundna friluftslivet så som cykling och vandring. Han menar att det nya förslaget går tvärtemot allt det man jobbat för tidigare.

– De är så otroligt begränsande på många plan och påverkar så många människor när det gäller paddling, cykel, att bada, ridning och framförallt klättring som får ta den största smällen. Blir det ett generellt förbud är det dessutom en överhängande risk att gemene man struntar i det – vilket i praktiken leder till ett sämre skydd.

Vad vill ni se för lösning?

– Jag hoppas länsstyrelsen kan vara ödmjuk och inse att det här inte blev bra. Det finns en utarbetade väl fungerande plan. Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer är ett förbud den sista utvägen. Varför har inte länsstyrelsen tagit del av det dialogarbete som har utförts? Det finns så mycket bättre sätt att lösa problematiken på, utan förbud.

Även han är oroad för hur ett eventuellt förbud ska påverka friluftslivet på Kullaberg;

– Besöksnäringen kommer att få en jätteknäck. Vi är alla måna om naturskyddet och respekterar det, men det borde finnas plats för oss alla – med bevarat skydd.

Christer Persson är handläggare på länsstyrelsens naturskyddsenhet. Han menar att det är nödvändigt att reglera friluftslivet i reservatet.

– Förslaget har varit ute på remiss sedan i december förra året och det har kommit in massa remissvar. När vi läser dem tolkar vi att det finns en oro för naturvärden påverkats negativt av friluftslivet och av den anledningen måste vi reglera upp det på något sätt.

Han poängterar dock att inget beslut kommer att tas innan ett verksamhetsråd är på plats och diskussioner har förts.

– Vi kommer att ha dialogmöte med bland andra klättrarna innan vi tar ett beslut. Vi kommer att utgå från deras material som de tagit fram. Det kommer att bli en viss begränsning på klättrandet, men det är sådant man får diskutera.

Vad säger ni om att detta kommer att drabba aktörer som försörjer sig på friluftsliv?

– Vi kommer stötta sådan verksamhet så långt det bara går. Så länge den inte skadar naturvärderna.

Den 27 september är sista dagen att lämna synpunkter på länsstyrelsens förslag till beslut.

– Jag hoppas att vi har ett beslut i år.

Publicerad 03 September 2019 00:00