Flera korsningar på väg 112 mellan Höganäs och trafikplats Norra Varalöv vid E6:an håller på att utredas av Trafikverket för att se vilka åtgärder som kan tas för att minska olycksrisken.

Flera korsningar på väg 112 mellan Höganäs och trafikplats Norra Varalöv vid E6:an håller på att utredas av Trafikverket för att se vilka åtgärder som kan tas för att minska olycksrisken. Foto: Lotta Venhagen

Åtgärder för väg 112 dröjer trots flera olyckor

Trafikverket utreder flera korsningar på sträckan

HÖGANÄS. I förra veckan skedde två olyckor på länsväg 112 mellan Jonstorp och Farhult och sedan 2018 har den aktuella vägen skördat tre dödsoffer – samtliga i korsningar. Trafikverket vill sänka hastigheten – men den åtgärden dröjer minst ett år.

Av
Lotta Venhagen

I Tångakorset, Mjölhultskorset och senast i korsningen mellan Svartelandsvägen och väg 112 har sedan i april 2018 skett tre dödsolyckor. Enligt statistik från Transportstyrelsen har det totalt skett 39 olyckor på sträckan mellan Höganäs och trafikplats Norra Varalöv vid E6:an sedan 2015.

Kommunalråd Peter Schölander (M) vill se en förbättring av säkerheten på sträckan.

– Vi har lyft problematiken med Trafikverket flera gånger eftersom det är deras väg och flera vägar ansluter också deras.

Samtidigt ställer han sig frågande till att vägen är så olycksdrabbad.

– På vissa ställen känns det konstigt att det händer olyckor, som Mjöhultskorset där det är helt fri sikt – som lekman kan man tycka att det är märkligt att det händer där.

Henrik Persson, operativ chef på Räddningstjänsten i Höganäs, menar att intensiteten i trafiken på väg 112 har ökat.

– Det är min generella känsla. Det kan bero på att folk vill undvika Brohultsrondellen vid Berga och istället för att ta väg 111 kör 112:an och sedan E6:an för att ta sig till Helsingborg.

Finns det enligt räddningstjänster åtgärder man borde göra för att höja trafiksäkerheten på vägen?

– Absolut. På den här sträckan finns det ingen möjlighet att ta sig över eller under vägen utan att korsa den. En underfart för en cykelväg hade varit en bra åtgärd, eller påfarter och avfarter som på väg 111. Ju fler korsningar och utfarter dssto större risk är det att det smäller. Är intensiteten hög blir det inga luckor i trafiken och då chansar folk.

Redan 2015 gick Trafikverket ut med en remiss om att samtliga vägar med hastighetsgräns på 90 km/h som saknar mitträcke och har mer än 2 000 fordon ska sänkas. Väg 112 mellan Höganäs och E6:an ingår i remissen och planeras att få sänkt hastighet till 80 kilometer. Detta sker dock inte inom den närmaste tiden enligt Kristina Johansson, utredare på Trafikverket region syd.

– Den kommer inte att sänkas 2019 och jag tror inte det sker 2020 heller. Det är möjligt att man flyttar fram den här sträckan om det finns mycket trafiksäkerhetsvinster, men jag vill inte säga något exakt år. 2025 ska allt vara klart.

Vad är det som tar så lång tid med att genomföra en hastighetssäkning?

– Det är en väldig massa mil som ska sänkas så det handlar om stora processer med juridiskt pappersarbete och remissomgångar som kräver mycket personela resurser. Vi kanske hinner med ett tiotal sträckor om året.

Samtidigt pågår även en utredning, ÅVS – åtgärdsvalsstudie, hos Trafikverket när det gäller Tångakorset. För Mjöhultskorset har en sådan utredning avslutats och nu tittar man på den rekommenderade åtgärden att stänga anslutningen mot Jonstorp samt att sänka hastigheten till 70 kilometer i timmen i korsningen. Charlotte Lindskog, åtgärdsplanerare på Trafikverket, kan dock inte svara på om eller när dessa åtgärder kommer att ske i så fall.

– I Mjöhultskorset har man redan satt upp ATK-kameror, infört stopplikt och bullerräfflor – så man har gjort en hel del åtgärder redan. Nu tittar vi på om det kan vara aktuellt att stänga en anslutning, men jag kan inte säga om det blir så eller när.

Publicerad 16 September 2019 10:07