Socialdemokraterna efterlyser åtgärder i budgeten för att ta bort de så kallade delade turerna inom vård och omsorg.

Socialdemokraterna efterlyser åtgärder i budgeten för att ta bort de så kallade delade turerna inom vård och omsorg. Foto: Adobe Stock

Insänt: "Måste ta tag i personalens arbetsvillkor"

S efterfrågar åtgärder för delade turer inom vården

INSÄNT. Hur tänker sig herrar Schölander och Narheim klara ut frågan om de delade turerna inom vård och omsorg?

I den av moderaterna dominerande alliansbudgeten för 2020 så efterlyser vi åtgärder för att ta bort de så kallade delade turerna.

Trots flera tidigare ”högtidstal” från herrarna så ser vi otroligt lite verkstad.

Ska vi klara framtidens stora utmaningar att rekrytera personal till omsorgsverksamheten måste vi verkligen ta tag i personalens arbetsvillkor. Vi socialdemokrater har ett förslag att avskaffa de delade turerna i vårt budgetförslag! Vad tycker ni övriga partier?

Lennart Nilsson (S) Roger Nilsson (S)

Publicerad 16 September 2019 10:47