Den nybyggda Vikenskolan har nominerats som en av tre finalister till utmärkelsen

Den nybyggda Vikenskolan har nominerats som en av tre finalister till utmärkelsen "Årets Miljöbyggnad". Foto: Lotta Venhagen

Nybyggda Vikenskolan kan få miljöpris – är en av tre finalister

Projektledaren: "Fått vända och vrida på utformningen för att klara kraven"

VIKEN.

Vikenskolan är en av tre finalister när priset "Årets Miljöbyggnad" ska delas ut på Sweden Green Building Awards.

Av
Lotta Venhagen

− Det är såklart roligt att vara en av tre finalister. Detta är ett projekt där vi jobbade igenom förutsättningarna ordentligt, tittade noga på befintlig skola med avsikt att renovera, men kom sedan fram till att rivning och att bygga nytt var det bästa, säger Daniel Svanberg, byggprojektledare på Teknik- och fastighetsavdelningen i ett uttalande på kommunens hemsida.

En av bildsalarna på Vikenskolan.

En av bildsalarna på Vikenskolan. Foto: Lotta Venhagen

Det är kommunens miljöprogram som lagt grunden för arbetet med Vikenskolan. Ett av målen i programmet är att alla kommunens byggprojekt ska vara miljöanpassade genom certifiering, standardisering eller liknande senast 2025. En åtgärd kopplad till det målet är att minst ett projekt ska vara certifierat enligt Miljöbyggnad, minst klass silver, senast 2020. Något man redan uppfyllt då Vikenskolan uppnått gulddiplomering skriver kommunen på sin hemsida.

− Vi har varit många involverade, inte bara i den kommunala organisationen, utan också WSP, arkitektlaget och Byggmästar’n i Skåne. Vi har i projektorganisationen fått vända och vrida på utformningen för att klara några av de krav som Miljöbyggnad ställer. Som exempel har vi fått installera takljuskupoler i några av lokalerna för att klara kraven på direkt dagsljus. Utöver det har vi både energi- och fuktsakkunniga involverade i projektet för att säkerställa en hållbar byggnad, säger Daniel Svanberg.

Sweden Green Building Awards hålls den 11 oktober.

Publicerad 26 September 2019 08:51