Om drygt två veckor tas första spadtaget på det kommande området, Tornlyckan. ICA Kvantum ser oroligt på byggnationen, som kan komma att påverka butiken.

Om drygt två veckor tas första spadtaget på det kommande området, Tornlyckan. ICA Kvantum ser oroligt på byggnationen, som kan komma att påverka butiken. Illustration: Höganäs kommun

Tornlyckans byggstart oroar ICA: "Kan bli missförstånd"

Efter en lång period av visioner och förhandlingar är det snart dags. Den 16 oktober tas första spadtaget på Tornlyckan, som ska generera flera nya bostäder. Men visst kan det skapa "oreda" i Höganäs, menar ICA Kvantum.

Av
Wilhelm Nilsson

Det nya bostadsområdet, Tornlyckan, ska till en början ge Höganäs 350 nya bostäder, vilket Lokaltidningen tidigare har skrivit om.

Byggstarten för det nya området går av stapeln den 16 oktober. Förutom en dyr nota, finns det reservationer för att bygget kan ge vissa störningar. Inte minst hos ICA Kvantum, som finns i det område där byggetapp ett utgår ifrån.

– Våra kunder kommer inte störas något nämnvärt av bygget, men däremot kommer våra leverantörer att påverkas. Tidigare har transporterna lämnat av varor på den östra sidan, men under byggnationen kommer det i stället ske på den västra, säger Erik Ahlskog, ICA-handlare på ICA Kvantum i Höganäs.

Höganäs kommun planarkitekt Per-Erik Linders tror och hoppas att det kommer gå smidigt att nå butiken även som leverantör.

– Vår vision är att utbyggnadsarbetet av området ska påverka samhället så lite som möjligt. Bland annat håller vi just nu på att bygga en ny väg österifrån till området som kommer leda bort större delen av byggtrafiken från de centrala delarna av stan.

Finns en oro om att det kan ske missförstånd

Även om Linders lovar guld och gröna skogar, finns det dock ett "orosmoln" som gäckar över ICA-butiken. Erik Ahlskog menar på att butiken måste vara observanta på vad som sker utanför butikens dörrar.

– Vi har haft en bra dialog med kommunen och entreprenören. Men visst finns det en oro om att det kan ske missförstånd i det vi kommit överens om. Det kommer givetvis medföra att vi kommer hålla extra uppmärksamhet på vad som sker kring bygget, så att det inte löper risk som drabbar vår verksamhet eller kunderna.

Om vi blickar framåt och tittar på år 2021, när de första etapperna är färdigställda. Hur ser ICA Kvantum på att ett nytt område växer fram på "era" marker?

– Klart att vi är positiva till det här. Än så länge har vi inga planer på att förändra vår butik i takt med expansionen av Höganäs, men visst kan det bli en senare fråga, avslutar Erik Ahlskog.

Publicerad 30 September 2019 10:33