Miljöpartiet ställer sig frågande till att flera partier i kommunfullmäktige inte ville debattera förslaget om att införa en grön investeringsfond.

Miljöpartiet ställer sig frågande till att flera partier i kommunfullmäktige inte ville debattera förslaget om att införa en grön investeringsfond. Foto: Adobe Stock

Insänt: Varför säger Alliansen och S nej till en grön investeringsfond?

Miljöpartiet ifrågasätter beslut i kommunfullmäktige

Miljöpartiet hade i årets budget (KF 26/9) ett förslag om att inrätta en grön investeringsfond på 50 miljoner för långsiktigt lönsamma investeringar. De investeringar som skulle få pengar ur fonden skulle vara sådana som är bra för klimatet och miljön samtidigt som kommunens driftskostnader sänks. Vi är säkra på att det finns många kreativa idéer bland både den egna personalen och kommuninvånarna. Det är inte bara Greta som förväntar sig att vi politiker faktiskt börjar agera på riktigt i klimatfrågan. En grön investeringsfond är ett sätt att snabbt gå från ord till handling. Pengarna skulle lånas upp från Kommuninvest till närmast nollränta.

När vi presenterade vårt förslag i KF förra veckan öppnade vi upp för debatt och bad om eventuella motiveringar till varför inte en grön investeringsfond är en god idé. Inget av övriga partier ville svara under debatten. Bara V stödde vårt förslag vid budgetomröstningen. L avstod från beslut. Nu frågar vi er andra partier, vilka är argumenten emot? Hur kan det vara dåligt att lägga pengar som minskar kostnaderna för kommuninvånarna och har en positiv påverkan på klimat och miljö?

Göran Lock

Liselott Hansson Malmsten

Barbro Stigsdotter

Johan Ingvarsson

Miljöpartiet i Höganäs KF-grupp

Publicerad 01 October 2019 11:38