I korsningen mellan Mjöhultsvägen och väg 112 har hastigheten sänkts till 70 kilometer i timmen sedan flera olyckor skett de senaste åren, däribland en dödsolycka.

I korsningen mellan Mjöhultsvägen och väg 112 har hastigheten sänkts till 70 kilometer i timmen sedan flera olyckor skett de senaste åren, däribland en dödsolycka. Foto: Google Earth

Hastigheten sänkt i olycksdrabbade korsningen

Kommunalrådet: "Obehagligt att korsa vägen till cykel och fots"

HÖGANÄS.

Efter flera olyckor har nu hastigheten i Mjöhultskorsets sänkts till 70 kilometer i timmen. Samtidigt fortsätter Trafikverket att titta på möjligheten att stänga en av anslutningarna i korsningen.

Av
Lotta Venhagen

Som Lokaltidningen tidigare rapporterat om har väg 112 utanför Jonstorp varit olycksdrabbad de senaste åren. Tre dödsolyckor har skett sedan 2018 – samtliga i korsningar. Nu har Trafikverket, efter att ha fått det beviljat av Länsstyrelsen, genomfört en sänkning av hastigheten vid Mjöhultskorset. Från 90 till 70 kilometer i timmen.

– Det har hänt en del olyckor i denna korsning och vi vill förbättra trafiksäkerheten. Det här är en lösning som vi vet fungerar och som vi kan göra relativt snabbt när det är på en begränsad sträcka, säger Kristina Johansson, utredare på Trafikverket region syd

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för den aktuella sträckan fortsätter man att titta på möjligheten att stänga av vägen mot norr, den som leder mot Jonstorp.

– En sådan åtgärd tar längre tid att reda ut, konstaterar Kristina Johansson.

Kommunen har flera gånger lyft problematiken med korsningen med Trafikverket och kommunalråd Ulf Molin (C) ser sänkningen som ett steg i rätt riktning.

– Det är klart att man får notera detta som positivt, men man behöver följa upp det. Det jag oroar mig mycket för är oskyddade trafikanter som cyklister och gångtrafikanter – ungdomar på väg till skolan. Jag har själv testat och det känns obehagligt att korsa vägen till cykel och fots.

Utöver hastighetssänkningen vill Ulf Molin se ytterligare åtgärder i korsningen.

– Mjöhultskorset är en svår passage, en fyrvägskorsning med intensiv trafik vissa perioder är det rena lämmeltågen där. Det hade behövts en gång- och cykeltunnel under vägen. En rondell hade man mycket väl kunnat tänka sig, det är ett bra sätt att få ner hastigheter.

Publicerad 02 October 2019 15:00