Fredrik Emilson, vd för Höganäs AB, tar emot Industrins jämställdhetspris från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. På bilden syns även Therese Svanström, kanslichef för Unionen (till vänster) samt Jonas Hagelqvist, vd för IKEM (till höger).

Fredrik Emilson, vd för Höganäs AB, tar emot Industrins jämställdhetspris från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. På bilden syns även Therese Svanström, kanslichef för Unionen (till vänster) samt Jonas Hagelqvist, vd för IKEM (till höger). Foto: Hasse Andersson

Höganäs AB prisas för sitt jämställdhetsarbete

Vd:n: "Vi vill inte riskera att missa kompetens på grund av förutfattade meningar"

HÖGANÄS.

Höganäs AB:s strategiska arbete med mätbara mål och konkreta åtgärder för att öka jämställdheten inom företaget och branschen som helhet har gett resultat. Nyligen fick bolaget ta emot Industrins jämställdhetspris 2019.

Av
Lotta Venhagen

Utmärkelsens delas ut av Industrirådet till företag som har genomfört viktiga insatser som främjar jämställdheten.

Enligt Fredrik Emilson, vd för Höganäs AB, är priset ett kvitto på att företagets jämställdhetsarbete är på rätt väg och på frågan hur företaget konkret arbetar med jämställdhet svarar han;

– Jag är stolt över våra medarbetare och det engagemang som finns för jämställdhet. Under ett år har ett fyrtiotal medarbetare arbetat inom projekt More Women. Där har de gjort en förstudie och genomfört workshops för att identifiera hinder och möjliga lösningar för att öka andelen kvinnor. Förstudien har resulterat i en lista med konkreta åtgärder, varav en del är pågående och andra är planerade framöver. Vi arbetar även för att synliggöra våra duktiga medarbetare både internt och externt och arbetar med vår företagskultur.

Ni strävar efter att det ska finnas en balans mellan arbetsliv och privatliv, hur menar ni då?

– På Höganäs försöker vi underlätta för medarbetarna att få ihop sitt privatliv och arbetsliv. Ett konkret exempel på det är att vi under förra året införde en portal med förmånliga personalerbjudanden. Det kan handla om tillgång till städning, matkassar, barnpassning och studiehjälp. Vår förhoppning är att dessa erbjudanden ska underlätta privatlivet för både kvinnliga och manliga medarbetare.

Företaget har satt upp konkreta mål för sitt jämställdhetsarbete och planerar inte att slå av på takten. I dag är 16 procent av medarbetarna kvinnor på företaget. Till 2021 är målet att motsvarande siffra ska vara minst 25 procent.

– Vi vill inte riskera att missa kompetens på grund av förutfattade meningar och gamla föreställningar om hur det är att arbeta inom stålindustrin. Varje år rekryterar vi mer är 100 sommarjobbare, ofta både gymnasie- och högskolestudenter och detta är ett sätt för oss att intressera ungdomar för Höganäs. Vi arbetar även på andra sätt för att visa en bild av hur det är att arbeta hos oss och vilka möjligheter det innebär, det gör vi genom att exempelvis delta i arbetsmarknadsmässor och kommunicera via sociala medier. Vi arbetar även långsiktigt tillsammans med andra aktörer som stålindustrins branschorganisation Jernkontoret för att nå ungdomar.

Om priset

Industrins jämställdhetspris delades ut första gången 2012. Industrirådet är en samverkansplattform mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin. Juryn för priset består av företrädare för dessa organisationer.

Publicerad 07 October 2019 11:40