Liberalerna menar att ett tiggeriförbud både är inhumant och ineffektivt.

Liberalerna menar att ett tiggeriförbud både är inhumant och ineffektivt. Foto: Adobe Stock

Insänt: Det är inget brott att be om hjälp!

Liberalerna starkt kritiska till tiggeriförbud

Moderaterna i Höganäs vill att vår kommun skall sälla sig till den föga smickrande samling kommuner som infört eller är i begrepp att införa lokalt förbud mot tiggeri. I en översyn av de kommunala ordningsstadgarna så har en paragraf om förbud mot tiggeri på offentlig plats smugits med.

Vi i Liberalerna i Höganäs är starkt kritiska mot ett sådant förbud, eftersom vi anser att det är djupt inhumant, ineffektivt och har negativa bieffekter. Studier som gjordes i London på 1990-talet där ett tiggeriförbud infördes visar att situationen för tiggarna snarast försämrades genom att det cementerade deras utsatta situation, med följden att kriminalitet och prostitution ökade i den gruppen.

En annan och mer oroande effekt av tiggeriförbudet är risken att det ökar intoleransen mot utsatta grupper, vilket är något som inte bara drabbar just gruppen som tigger. Ett förbud eller kriminalisering av tiggare riskerar att ta bort det sista av människovärdet.

Vi har svårt att se att ett förbud skulle ha någon effekt på eventuella kriminella ligor som skulle kunna ligga bakom, det kan snarare ytterligare förvärra tiggarnas situation. Dessutom bör man i så fall sätta in resurser för att stävja den kriminaliteten.

En annan aspekt på varför ett införande av tiggeriförbud i de kommunala ordningsföreskrifterna är problematiskt är att de endast reglerar vad som får ske och inte ske på offentlig plats i kommunen. Den allra största delen av det tiggeri som förekommer i Höganäs sker på privat mark där det är markägaren som bestämmer. Ytterligare ett problem är om man skall låta polisen utkräva böter för att någon bryter mot den lokala ordningsstadgan. Att ge penningböter till någon som tigger för sitt uppehälle, känns det som en vettig åtgärd? Hur stor är chansen att dessa böter kommer att bli betalda och om man nu skall försöka driva in dem, hur stor skulle inte kostnaden för samhället bli? Vi tror att det finns bättre saker för polis och rättsväsende att ägna sig åt.

Vi i Liberalerna hoppas att de liberala krafter som finns kvar i den styrande treklövern inte skall falla in i kören som ropar på förbud utan ha kraften och modet att stå på frihetens och medmänsklighetens sida.

Louise Stjernquist (gruppledare Liberalerna Höganäs)

Ros-Mari Paulsson (ledamot Kommunfullmäktige)

Ulrika Adsersen (ledamot Socialnämnden)

Mikael Bendz (suppleant Höganäs Omsorg AB)

Elisabeth Eriksson (ersättare Utbildningsnämnden)

Lennart Johanson (ledamot Höganäs Energi AB)

Publicerad 08 October 2019 08:27