"Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de ska bli friska" skriver Vänsterpartiets representanter i sin insändare. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Många vill städa undan de fattiga för att slippa dem"

Vänsterpartiet ger sig in i debatten om tiggeri i Höganäs

Många vill städa undan de fattiga för att slippa dem. Vi i Vänsterpartiet vill bekämpa fattigdomen och under tiden hitta värdiga lösningar. Vi tror att mänskligheten och solidariteten vinner i längden.

Nu vill den styrande alliansen i Höganäs ändra i ordningsföreskrifterna genom att smyga in en paragraf som kommer att innebära ett lokalt förbud mot tiggeri. Det är i princip samma sak som ett tiggeriförbud även om man inte vill säga det.

Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de ska bli friska. Genom förslaget skapas en hätsk stämning i samhället, en polarisering som leder till ökade risker för hatbrott. Tiggarens utsträckta hand är en akut påminnelse om dagens ojämlika Europa. Tror man på politikens förmåga till samhällsförändring behövs förslag som bekämpar fattigdom på både kort och lång sikt. Då hjälper inte att förbjuda den fattiges sista utväg för att slippa se. Fattigdom och diskriminering kan endast bekämpas med rättvisa och jämlikhet – inte med förbud och hat.

Vårt mål är ett rättvist och jämlikt Europa men i väntan på det kan vi inte slå bort tiggarens utsträckta hand utan lösningarna borde handla om frågor som boende, arbetsmarknad och inkludering – inte lagstiftning som gör utsatta människor ännu fattigare och sårbara. Det handlar om solidaritet med människor i behov av akuta lösningar.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Inger Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Publicerad 08 October 2019 08:24