Remisstiden för yttrande angående de nya ordningsföreskrifterna för Kullabergs naturreservat går ut i dag och länsstyrelsen har fått in många synpunkter.

Remisstiden för yttrande angående de nya ordningsföreskrifterna för Kullabergs naturreservat går ut i dag och länsstyrelsen har fått in många synpunkter. Foto: Mostphotos.com

Remisstiden slut – många reaktioner på Kullabergs nya ordningsregler

Handläggaren:"Många är oroliga att föreskrifterna inskränker friluftslivet"

HÖGANÄS.

De nya ordningsföreskrifterna för naturreservatet på Kullaberg har väckt upprörda känslor – bland annat hos friluftsintresserade och näringsidkare. I dag är sista dagen att lämna in yttrande på remissen från länsstyrelsen och synpunkterna har varit många.

Av
Lotta Venhagen

– Vi har fått in väldigt många svar. Det är 30-40 stycken som kommit in hittills, sedan har vi en viss eftersläpning och de tar vi också hänsyn till, säger Christer Persson, handläggare på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Nästan alla synpunkter handlar om ordningsföreskrifterna och kommer från olika intressenter.

– Det är väldigt blandat, med en viss tyngdpunkt från klätterföreningar. Men det är många positiva yttranden också, inte bara negativa.

Vad har det kommit in för synpunkter?

– Vi har inte hunnit gå igenom allt men det många som är oroliga att föreskrifterna inskränker friluftslivet i för stor omfattning.

Att det skulle bli många reaktioner var förväntat enligt Christer Persson, men han menar att de nya föreskrifterna inte ska tolkas som ett totalt förbud.

– Flera av föreskrifterna gäller inte aktiviteter i områden eller på leder som förvaltaren anvisar på karta eller genom markering i fält för respektive typ av aktivitet. Det kommer att vara i ungefär som det är idag att det är förbjudet att göra vissa aktiviteter annat än på av förvaltaren angiven plats.

Enligt Christer Persson är det viktigt att förvaltaren ges möjlighet att anvisa leder och områden för aktiviteter innan ett beslut om ordningsföreskrifterna tas och det arbetet ska ske i samråd med det föreslagna verksamhetsrådet och i dialog med verksamhetsutövare.

– I det sammanhanget är det viktig att tänka på att de anvisade lederna och områdena ska ske i sådan omfattning att de inte medför inskränkningarna som går längre än vad som är nödvändigt för att nå syftet med naturreservatet, säger han.

Det har pratats mycket om det här verksamhetsrådet. Vad innebär det egentligen och när kommer det på plats?

– Det är Naturvårdsenheten som bedriver verksamhet på Kullaberg som får ta initiativ till ett verksamhetsråd. Det kommer inte bara att behandla friluftsliv utan även skötsel så det kanske döps om till skötselråd. Nu under hösten får vi diskutera och föra dialog om vilka som ska vara med i det och vilka uppgifter rådet ska ha. Tanken är att rådet ska vara permanent och fungera som ett bollplank åt förvaltaren och ett stöd för verksamheten framöver.

Sedan de tre naturreservaten bildades på Kullaberg i mitten på 1900-talet har minst 18 ändringsbeslut om ordningsreglerna tagits konstaterar Christer Persson.

– Det kan vara svårt för de som vistas där att veta vad som gäller. Det kommer hela tiden nya aktiviteter som inte fanns när reservaten bildades och det har mötts upp med ändringsbeslut så man ska snarare se ordningsföreskrifterna som ett levande dokument.– Vi har fått in väldigt många svar. Det är 30-40 stycken som kommit in hittills, sedan har vi en viss eftersläpning och de tar vi också hänsyn till, säger Christer Persson, handläggare på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Publicerad 17 October 2019 13:11