Jais Arkitekter står bakom det vinnande förslaget på hur ett nytt bibliotek/kulturhus ska se ut. Nu måste detaljplanen ändras för att kunna arbeta vidare med förslaget.

Jais Arkitekter står bakom det vinnande förslaget på hur ett nytt bibliotek/kulturhus ska se ut. Nu måste detaljplanen ändras för att kunna arbeta vidare med förslaget. Illustration: Jais Arkitekter

Nya kulturhuset: Detaljplan måste ändras för att kunna gå vidare

Arbetsutskottet sa ja till att dra igång processen

En byggnad som stärker Höganäs identitet, så beskriver Peter Schölander (M) Jais Arkitekters vinnande bidrag till det blivande kulturhuset som ska byggas på Köpmansgatan. Men för att kunna gå vidare med förslaget krävs en ändring i detaljplanen, något kommunstyrelsens arbetsutskott gav grönt ljus till vid sitt möte tidigare idag.

Av
Lotta Venhagen

Under våren 2018 utlyste kommunen en tävling för att ta fram ett förslag på ett nytt kulturhus/bibliotek på den plats där biblioteket ligger idag. Förslaget som vann har ritats av Jais Arkitekter.

– Jais förslag är genomtänkt, dels genom kontakten med havet men även sättet de utformat entrén mot Köpmansgatan. De har tänkt in hela stan på ett bra sätt och det är något som stärker Höganäs identitet, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunchef Herman Crespin är inne på samma linje:

– Det passade bäst in i miljön och gjorde minst ingrepp i torgbilden. Sedan var det ett väldigt fint materialval och en stark koppling till havet.

Under våren har arbetet med att revidera det vinnande förslaget pågått och för att det ska kunna genomföras krävs en ändring i detaljplanen, en process som samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott under sitt senaste möte var eniga om att dra igång.

– Förslaget bygger på att vi kan få ta över Höganäsbolagets fyra lägenheter (ovanpå biblioteket reds. anm.). När vi gör det då omvandlar vi dem till verksamhetslokaler. Då förändras relationen mellan verksamhetslokaler och hyreslokaler och bostadsrättsföreningen riskerar bli en oäkta förening vilket skulle innebära andra skatteregler och en nackdel för föreningen, säger Herman Crespin.

För att bostadsrättsföreningen ska kunna behålla de bättre reglerna väljer kommunen därför att skapa en tredimensionell fastighetsbildning, något som kräver en ändring i detaljplanen. Det innebär att kommunen äger verksamhetslokalerna och bostadsrättsföreningen äger hyresrätterna trots att de ligger i samma fastighet.

Nu ska beslutet vidare till kommunfullmäktige och kommunchefen har goda förhoppningar om att projektet kan vara igång andra halvåret av 2021 eller i början av 2022.

– Jag förväntar mig inte att det ska inträffa något som försvårar detaljplanearbetet. Det finns en god acceptans både hos föreningen och handlarna och en samstämmighet till att biblioteket och kulturhuset är kvar på den här platsen.

Publicerad 29 October 2019 14:53