Lotta Öberg, som hyr Kvickkiosken, samt Lotta och Bertil Carlström som bor mitt emot är inte nöjda med kommunens förslag till ändring i detaljplanen som innebär att kiosken skulle byggas ut söderut, längs med Strandgatan.

Lotta Öberg, som hyr Kvickkiosken, samt Lotta och Bertil Carlström som bor mitt emot är inte nöjda med kommunens förslag till ändring i detaljplanen som innebär att kiosken skulle byggas ut söderut, längs med Strandgatan. Foto: Lotta Venhagen

Grannar protesterar mot Kvickkioskens utbyggnad: "Blir som en vägg mot havet"

Även kioskens hyresgäst är besviken på förslaget

HÖGANÄS.

Kvickkiosken kan komma att byggas ut söderut längs med Strandgatan. Något Lotta Öberg som hyr kiosken av kommunen vänder sig mot. Hon och ett antal grannar har därför valt att lämna in synpunkter på den ändring i detaljplanen som är ute på samråd.

Av
Lotta Venhagen

Lotta Öberg har drivit kiosken sedan den byggdes 2012. Hon är intresserad av att köpa fastigheten, men en utbyggnad är en förutsättning för att det ska vara lönsamt menar hon:

– Om jag ska köpa den här kiosken måste jag se en framtid i den. Jag har gjort allt i min makt för att utveckla den, men om jag ska kunna öka omsättningen och ha en stabil ekonomi året om måste den byggas ut för att få sittplatser inomhus på vintern.

Kommunen har tagit fram ett förslag på ändring i detaljplanen och landat i att en förlängning av byggnaden söderut, längs med Strandgatan är det bästa förslaget. Mot havet finns det nämligen två oxlar som skulle behövas tas ner vilket har gjort att länsstyrelsen tidigare sagt nej till dispens från strandskyddet. På de två övriga sidorna av kiosken ligger det en viktigt VA-ledning som skulle göra det svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen om den måste flyttas skriver kommunen i sitt planförslag.

Men Lotta Öberg är inte nöjd med det förslaget och vill inte se en förlängning av Kvickkiosken söderut.

– Jag känner mig ledsen och besviken, det är det sista hållet vi vill bygga åt. Det är en dålig planlösning och skulle bli för utdraget. Vi skulle inte ha någon kontakt med våra gäster där borta och vi hade fått flytta personaltoaletter och förråd och ändra allt.

Att förlänga väggen på Kvickkiosken skulle skapa en vägg mot havet och ta bort den ytan som många människor använder menar Bertil och Lotta Carlström som bor mittemot kiosken. Även Lotta Öberg (i mitten) som hyr kiosken av kommunen tycker att det är ett dåligt förslag.

Att förlänga väggen på Kvickkiosken skulle skapa en vägg mot havet och ta bort den ytan som många människor använder menar Bertil och Lotta Carlström som bor mittemot kiosken. Även Lotta Öberg (i mitten) som hyr kiosken av kommunen tycker att det är ett dåligt förslag. "Det är det sista hållet vi vill bygga ut mot." säger hon. Foto: Lotta Venhagen

Bertil och Lotta Carlström bor i huset som ligger mitt emot Kvickkiosken. Redan 2016 överklagade de kommunens detaljplansförslag och ska även nu lämna in sina synpunkter tillsammans med två andra grannar.

– Skulle man bygga ut där blir det en 24 meter lång vägg mot havet och som blir ansiktet utåt mot Strandgatan och Storgatan där folk kommer ifrån. Då skulle man dessutom behöva ta bort Blodlönnarna som är mer unika än vad oxelträd är, säger Bertil Carlström.

Deras hus är sedan tidigare K-märkt och att förlora utsikten mot havet skulle förändra husets karaktär. De ifrågasätter även att den yta som används mest på gröningen ska användas för exploatering snarare än rekreation.

– Det här är en populär allmän plats. Folk samlas här och grillar och träden ger en skuggande effekt, säger Lotta Carlström.

Lotta och Bertil Carlström har valt att lämna in synpunkter på ändringen av detaljplanen för Kvickkiosken och även Lotta Öberg planerar att protestera mot förslaget.

Lotta och Bertil Carlström har valt att lämna in synpunkter på ändringen av detaljplanen för Kvickkiosken och även Lotta Öberg planerar att protestera mot förslaget. Foto: Lotta Venhagen

Bertil Carlström menar att det vore rimligare att bygga ut kiosken mot Strandgatan, österut.

– Man skulle kunna flytta den VA-ledning som finns där samtigt som man ändå gör om Storgatan.

Lotta Öberg håller med.

– Den här ytan är meningslös, den hade man kunnat göra något bättre av.

Sista dagen för att lämna synpunkter på ändring av detaljplanen var den 31 oktober.

Publicerad 02 November 2019 00:00