Ett utegym kan bli aktuellt i Jonstorp nästa år och by- och företagsföreningen har fått i uppdrag att ta fram en lämplig placering. Bilden är en genrebild.

Ett utegym kan bli aktuellt i Jonstorp nästa år och by- och företagsföreningen har fått i uppdrag att ta fram en lämplig placering. Bilden är en genrebild. Foto: Adobe Stock

Jonstorp kan få utegym nästa år – området vid skolan aktuellt

Byalaget: "Ett område där många rör sig"

JONSTORP.

Ett utegym i Jonstorp har länge funnits på önskelistan för invånarna. Till 2020 ska det finnas utrymme i den kommunala budgeten och nu har by- och företagsföreningen i Jonstorp tagit fram ett förslag på lämplig placering.

Av
Lotta Venhagen

Sedan tidigare finns det ett antal utegym i Höganäs med omnejd. Frågan har varit aktuell i Jonstorp tidigare men när kommunen gjorde besparingar fanns det inga pengar till fler utegym. Till nästa år ser det dock ljusare ut.

– Jag bedömer att det finns utrymme för det och förutsätter att vi kan lösa det under 2020, det viktigaste är nu att man inom samhället kommer överens om en lämplig plats, säger kommunalråd Ulf Molin (C) som bor i Jonstorp.

By- och företagsföreningen har därför fått i uppdrag att samla in information från boende och företag i byn för att hitta en lämplig plats att placera utegymmet.

– Vi har tagit på oss att sörja för att det hamnar på en lämplig plats och genom möte och inlägg på Facebook och vår hemsida har vi fångat upp synpunkter och nu ska vi ha ett möte med fotbollsföreningen om deras tankar på placeringen, säger Magnus Hammarlund från By- och företagsföreningen i Jonstorp.

Förslaget är att utegymmet placeras på Jonstorpsskolans grusplan, där det idag redan finns ett antal idrottsanläggningar, vilket fått positivt respons.

– Där finns en närhet till flera idrottsanläggningar som multiarenan, tennisbanan och uterinken. Det är ett område som folk rör sig vid i större utsträckning vilket skapar en ökad trygghet, fortsätter Magnus Hammarlund

Föreningen vill gärna se ett gym av träkonstruktion, liknande det som idag finns i Mölle.

– Det känns robust och tåligt och det känns som att det är mindre risk för vandalism.

Publicerad 02 November 2019 00:00