Antalet äldre blir allt fler i Höganäs men antalet platser i särskilda boenden ökar inte i samma takt.

Antalet äldre blir allt fler i Höganäs men antalet platser i särskilda boenden ökar inte i samma takt. Foto: Adobe stock

Oppositionen vill ha ny vårdutbildning – får inte gehör i socialnämnden

Höganäsborna blir allt äldre – ny personal måste rekryteras

HÖGANÄS.

Befolkningen i Höganäs kommer de närmaste åren bli allt äldre. Samtidigt har man svårt att rekrytera och behålla personal inom vård och omsorg. Oppositionen föreslår att man ska starta ett vård- och omsorgsprogram på Kullagymnasiet men Alliansen är inte med på tåget.

Av
Lotta Venhagen

Befolkningen som är 80 plus kommer att öka allt mer i Höganäs de kommande åren. Det visar befolkningsprognoser i den vård- och omsorgsplan för de kommande fyra åren som socialnämnden nyligen klubbade.

En utmaning menar socialnämndens ordförande Ingemar Narheim (M), men samtidigt något man är beredd på.

– Vi har en fortlöpande plan och bygger bland annat nytt vårdboende i Nyhamnsläge. Sedan har vi en plan att inrikta oss mycket på trygghetsboende som det också ska byggas många.

Fram till 2023 ska de som är 80 plus öka med 25 procent medan de som är i arbetsför ålder 20-64 bara kommer att öka med 11 procent. Antalet platser på särskilda boende kommer att öka med 12 procent under samma period och antalet personer med hemtjänst och trygghetslarm förväntas öka med 13 procent.

För att möta det ökade behovet tar vård- och omsorgsplanen upp ett antal prioriterade områden och bland annat ska man titta på hur man kan behålla och rekrytera medarbetare, skapa bra förutsättningar för digitalisering samt utreda vilka processer som kan effektiviseras inom hälso- och sjukvården.

– Inom hemtjänsten kommer också den här ökande åldern kräva insatser och där ska vi försöka med digitala lösningar som trygghetskameror och möjligheterna med att hitta lösningar på medicinleverens, säger Ingemar Narheim.

Att ta bort de delade turerna är ett annat förslag som ska göra hemtjänstyrket attraktivare.

– Jag har lovat i fullmäktige att successivt ta bort de delade turerna. Det innebär en kostnad att ta bort dem direkt, men från 2020 ska vi minska dem och det är ett sätt att få folk att stanna kvar. Det är få som vill utbilda sig inom vård och omsorg och det behövs fler som söker.

Socialdemokraterna föreslog vid socialnämndens möte att man ska starta en vård- och omsorgsutbildning på Kullagymnasiet. Men förslaget fick inte gehör hos Alliansen.

– Som jag förstår måste vi har fler som utbildar sig, men det beslutet ska vi inte ta i socialnämnden, det är en fråga för utbildningsnämnden, säger Ingemar Narheim.

– Vi är fullt medvetna om att det är utbildningsnämndens uppgift att sätta i gång en utbildning men anledningen att vi ville trycka på det här från socialnämndens sida är att vi ser stora brister på personal, säger Roger Nilsson (S) andre vice ordförande i socialnämnden och fortsätter:

– Den här utbildningen kan vara dyr att starta upp i början, men på sikt är det nödvändigt för att vi ska kunna få en rekryteringsbas i Höganäs.

Christian Johansson (SD) ledamot i socialnämnden är positiv till förslaget om en ny utbildning men menar också att det var fel nämnd det togs upp i.

– Grundtanken är god men det finns ingen poäng med att ta upp det i socialnämnden. Det här är mer en utbildningsfråga, säger han och utvecklar partiets tankar om en ny utbildning.

– Det är inte ekonomiskt hållbart på kort sikt men på lång sikt ser vi ett behov av att ha en egen utbildning för att kunna behålla de som utbildar sig i Höganäs. Vi har flaggat för den här frågan hela tiden.

I Höganäs finns redan nu en yrkesutbildning till undersköterska på Kunskapsforum, men Christian Johansson menar att det finns behov av en utbildning även på gymnasienivå.

– Det skulle absolut behövas på gymnasienivå. Idag är det populärt att gå så kallade pluggprogram där man läser vidare efteråt. Men många söker arbete efter gymnasiet och detta är ett yrke där man ganska säkert har jobb efter gymnasiet och det kan locka.

Publicerad 04 November 2019 10:31