Projektet med de nya hallarna för tennis respektive gymnastik blir tio miljoner dyrare än budgeterat. Det står klart sedan BAB Bygg vann upphandlingen med ett anbud på 52 miljoner.

Projektet med de nya hallarna för tennis respektive gymnastik blir tio miljoner dyrare än budgeterat. Det står klart sedan BAB Bygg vann upphandlingen med ett anbud på 52 miljoner. Bild: FOJAB

Upphandling av gymnastik- och tennishallar klar – blir tio miljoner dyrare

Tar pengar från planerad förskola och kulturhusbygge

HÖGANÄS.

BAB Bygg vann upphandlingen av de nya gymnastik- och tennishallen men bygget kommer bli tio miljoner dyrare än budgeterat.

Av
Lotta Venhagen

I slutet på augusti las gymnastik- och tennishallarna ut till upphandling på nytt. Nu står det klart att det blir BAB Bygg som får bygga de efterlängtade hallarna efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Av de sju anbud som kom in hade de det lägsta budet på 52 miljoner kronor.

Finns det en risk att det i slutändan blir mycket dyrare när man i en upphandling väljer de med det lägsta anbudet?

– Det finns alltid en sådan risk men vi är hårt styrda av lagen om upphandling som vi måste följa sedan är det klart att vi tar in andra kvalitetsparametrar också, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).

Gymnastikhallen kommer att byggas först och sedan rivs rackethallen för att ge plats åt den nya tennishallen.

Gymnastikhallen kommer att byggas först och sedan rivs rackethallen för att ge plats åt den nya tennishallen. Bild: FOJAB

Den här gången har båda hallar lagts ut till upphandling samtidigt då anbudet på gymnastikhallen i förra upphandlingsomgången låg åtta miljoner över budget.

– Vi hoppas att det ger någon form av samordningseffekt att man kan köpa in större volymer material så att det blir billigare plus att det blir lättare att samordna på plats, sa projektledare Daniel Svanberg till Lokaltidningen vid det tillfället.

Trots att gymnastikhallen ritades om och gjordes 300 kvadrat mindre den här gången har anbudet blivit högre än vad som finns budgeterat. 45 miljoner är avsatta till projektet. 2,5 miljoner har redan använts i projekteringen vilket innebär att det saknas cirka tio miljoner för att genomföra bygget av de två hallarna.

– Vi får dem inte billigare och då måste vi prioritera om. När något är för dyrt i första skedet försöker vi göra något åt det. Hade vi bara kört på det första förslaget hade vi behövt ta ännu mer pengar någon , säger kommunalrådet.

Förslaget är nu att de tio miljonerna ska finansieras genom en omfördelning i investeringsbudgeten för 2020. I den finns det medel för ett nytt kulturhus/bibliotek vilket beräknas kunna påbörjas tidigast 2021 så därifrån tar man fem miljoner. De resterande fem miljonerna tas från projektet med den nya förskolan Norra Hage i Viken som skjuts fram på obestämd tid.

– Det kan vara så att skolan inte behöver den just nu så vi använder de pengarna. Skulle den behövas så hittar vi en annan lösning på det.

Publicerad 07 November 2019 10:40