Gång- och cykelvägen mellan Nyhamnsläge och Arild har olika alternativ när det gäller sträckningen och Trafikverket har kommit fram till att Lilla vägen är en bättre sträckning än att bygga den längs med Stora vägen.

Gång- och cykelvägen mellan Nyhamnsläge och Arild har olika alternativ när det gäller sträckningen och Trafikverket har kommit fram till att Lilla vägen är en bättre sträckning än att bygga den längs med Stora vägen. Foto: Google streetview

Cykelvägen mellan Nyhamnsläge och Arild kan få ny sträckning

För ont om utrymme längs med Stora vägen enligt Trafikverket

BRUNNBY.

Projektet med att bygge en gång- och cykelväg från Nyhamnsläge till Arild via Brunnby är igång, men nu vill Trafikverket se en annan sträckning än man tidigare avtalat med kommunen.

Av
Lotta Venhagen

Höganäs kommun och Trafikverket har skrivit ett medfinansieringsförslag till den aktuella GC-vägen. I det förespråkas att vägen ska byggas längs med Brunnbyvägen, förbi kyrkan och skolan för att sedan fortsätta på Stora vägen in till Arild. Något Trafikverket nu backar från efter att man konstaterat att det är ont om utrymme längs med Stora vägen. Jacob Larsson är projektledare på Trafikverket:

– Vi kollar på både Stora och Lilla vägen, men ser en fördel med att ha cykelvägen längs med Lilla vägen. Det är framförallt en sektion som är väldigt trång mellan husen på Stora vägen vilket gör det svårt att få in en cykelbana där utan att göra alltför stora intrång. Vi vill inte riskera att behöva riva några bostadshus och när det som i det här fallet finns ett fullgott alternativ vill vi utreda det, säger han.

Tanken är att oavsett alternativ ska GC-vägen fortsätta fram till skolan enligt Jacob Larsson. Ska sträckningen sedan gå längs med Lilla vägen kommer cyklisterna att cykla i blandtrafik, det vill säga på vägbanan.

– Längs med Lilla vägen är det låg hastighet och lite trafik vilket gör att man kan cykla i blandtrafik Kattegattleden går också där och det är där de stora cykelströmmarna är, fortsätter han.

Höganäs kommun är dock tveksamma till att göra om sträckningen då en åtgärdsvalsstudie som gjorts visar att alternativet med Stora vägen skulle innebära störst trafiksäkerhet.

– Vi ser inte det som optimalt men inget beslut är fattat än och vi för kontinuerligt dialog med Trafikverket, säger Robin Dingwell, trafikingenjör på Höganäs kommun. .

Kommer ni att trycka på förslaget med Stora vägen som det var tänkt från början?

– Hur vi går in i förhandlingar med Trafikverket kan jag inte kommentera. Vi ska presentera det här för politikerna och förklara vår bedömning, sedan är det upp till dem att bestämma.

Gång- och cykelvägen har en planerad byggstart 2023. Kommunen och Trafikverket ska dela på kostnaden som just nu beräknas till 23 miljoner.

Publicerad 19 November 2019 11:37