Foto: Martin Wingren

Höganäs nya översiktsplan antagen

Växande småstadscharm och långsiktig hållbarhet bland målen

HÖGANÄS. Kommunfullmäktige antog i mitten av november en översiktsplan för Höganäs. Den sträcker sig fram till 2035 och ska ge vägledning och stöd till detaljplanering, planbesked och bygglov.

Av
Jonatan Westerlind

Det har varit en lång process att ta fram en ny översiktsplan för Höganäs kommun. Kommunen har jobbat med att ta fram den sedan 2012, och i mitten av november blev den nya planen antagen.

– Det känns jättebra. Det är viktigt att vi hart en uppdaterad översiktsplan att jobba efter. Den gamla har legat sedan 2002 och världen har ändrats sedan dess och då måste även vi ändra oss, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).

I planen finns bland annat mål, eller "visionsbyggstenar" som de kallas. Dessa är att det ska vara full fart inom och till Höganäs, alltså att kommunen ska ha en väl fungerande infrastruktur, det ska finnas internationell kunskapskraft i kommunen, den ska vara en upplevelsemotor, behålla sin växande småstadscharm och vara långsiktigt hållbar. Den långsiktiga hållbarheten lyfter Peter Schölander själv fram som en viktig av visionen för 2025.

– Vi vill fortsätta växa men måste göra det på ett hållbart och kontrollerat sätt. Genom den här planen perkar vi ut ett antal värden som vi behöver ta tillvara på för att vara attraktiva för våra medborgare, säger han.

Till år 2035 beräknas Höganäs få 32 400 invånare, och dessutom räknar man i planen med att ålderssnittet kommer att vara något högre.

Publicerad 25 November 2019 15:57